További hírek

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szimfonikus Zenekara koncertje

A Műegyetemi Zenekar a vilá­gon az első olyan egyetemi szimfonikus zene­kar, amely zenei fakultással nem rendel­kező egye­temen alakult meg. Alapí­tá­sá­nak éve 1896. A zene­kar megalakulása óta folya­ma­tosan mű­ködik, csupán az 1945-ös évben nem tar­tott hang­versenyt. Tag­jainak jelentős része mű­egye­temi hallgató, [...]

A Műegyetemi Zenekar a vilá­gon az első olyan egyetemi szimfonikus zene­kar, amely zenei fakultással nem rendel­kező egye­temen alakult meg. Alapí­tá­sá­nak éve 1896. A zene­kar megalakulása óta folya­ma­tosan mű­ködik, csupán az 1945-ös évben nem tar­tott hang­versenyt. Tag­jainak jelentős része mű­egye­temi hallgató, de végzett mér­nö­kök, közöttük egyetemi oktatók is részt vesz­nek az együttes munkájában.