Archív

A hatvanas évek ismeretlen építészete – az Ars Hungarica 2018. 2. száma

Lapszámbemutató

2018. december 11. 19.00

Bevezetőt mond: Lővei Pál

A lapszámot szerkesztette: Lantos Edit

A beszélgetés résztvevői, a lapszám szerzői: Ferkai András, Lantos Edit, Haba Péter, Hartmann Gergely és Jankó Anna

Az Ars Hungarica ezen tematikus számában a hatvanas évek építészetének alig feltárt részterületeiről művészettörténész, építész és design-, művészetmenedzser szerzők publikálják legújabb kutatási eredményeiket (és nem egy esetben eredeti elképzeléseiket). Az 1945 utáni építészettel, azon belül is a hatvanas évekkel kapcsolatos alapkutatás szükségességét felismerve új, eddig még nem tárgyalt épületek, építészek, tendenciák megírására vállalkoztak. Ferkai András tudománytörténeti bevezetője után Lantos Edit a templom -, Haba Péter pedig az ipari építészet ismeretlen alkotásaira, alkotóira hívja fel a figyelmet. Hartmann Gergely Pilt Rudolf győri építész életművét, Jankó Anna az építészet társművészeteinek pályáztatási körülményeit ismerteti. A tanulmányok mellett két recenzió foglalkozik a nemzetközi és hazai könyvkiadás egy-egy jelentős darabjával. A Moravánszky Ákos szerkesztette East West Central. Re-Building Europe 19501990. tanulmányait Ferkai András, a Különutak. Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció című katalógust Őry Júlia mutatja be.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft). MÉK 2018/3

  • Cover layout design for Hungarian art journal “Ars Hungarica”