Archív

A legbikább bika. A metafora a nyelvészetben

előadó: Evellei Kata
A Pesti Bölcsész Akadémia kihelyezett előadása

2018. november 15. 19.00

A metaforára és a metonímiára hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint a szépirodalmi nyelv különleges, azonnal fölismerhető poétikai eszközeire, amelyeknek nemigen van relevanciájuk a hétköznapi nyelvre és gondolkodásra nézve – innen a közkeletű „halott metafora” kifejezés. A metaforák azonban nem csupán az irodalomban játszanak fontos szerepet: az emberi nyelv és gondolkodás nélkülözhetetlen alkotóelemei, amelyek észrevétlenül hatnak világszemléletünkre. Az előadás betekintést nyújt a metafora funkcionális kognitív nyelvészeti megközelítésébe, kitérve a nem nyelvi vonatkozásokra is. Szemléltetésként egy esettanulmányt helyez a középpontba, mely a fogalmi metaforának a grammatikai és szemantikai folyamatokban játszott szerepét mutatja be.

Evellei Kata az ELTE-BTK Nyelvtudományi Intézetének doktori hallgatója funkcionális nyelvészet alprogramon. Fő kutatási területe a számítástechnikával, elsősorban az internettel kapcsolatban használatos metaforák és metonímiák rendszere.

A Pesti Bölcsész Akadémia az ELTE BTK PhD-hallgatók által működtetett nyitott egyeteme, amelynek nem titkolt hivatása, hogy megmutassa a széles közönségnek, miben rejlik a fiatal kutatók számára a bölcsészettudomány szépsége és öröme.

http://pestibolcseszakademia.blog.hu

  • pba logo