Archív

A posztkoloniális államok kudarca 2.

CONFLICT ZONE PROJEKT
Az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének kihelyezett előadása

2016. március 22. 18:00

Előadó:
Dr. TÁLAS Péter (történész, politológus)

A térség conflict zone mibenlétének feltérképezése a poszt-kolonializmus koordinátarendszerében, valamint a konfliktus európai elterjedésének és annak vonatkozó társadalmi hatásainak vizsgálata. Reflektálás a párizsi és brüsszeli eseményekre, azok Európát érintő biztonságpolitikai jelentőségére.

Dr. TÁLAS Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetén belül a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa és egyben igazgatója, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatója. Főbb kutatási területei közé tartozik a kelet-közép-európai térség stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai, valamint az új típusú biztonsági kihívások.

  • conflict zone logo