Archív

A semmi is csak illúzió

PAUER Gyula pszeudo festményei
Kiállítás

2014. december 12. 18:00

Kurátorok:
DANKA Zsófia, SIPOS Máté

Megnyitja:
PAUER Emánuel

PAUER Gyula (1941–2012) 2007 utáni, keveset látott alkotásait mutatja be A semmi is csak illúzió című kiállítás, amely a hiánypótlás igénye mellett bevezet PAUER pszeudo univerzumába is. A művészettörténeti fogalomtárban a paueri pszeudo – saját szavaival élve – a megtévesztés művészeteként manifesztálódott.
A pályafutását szobrászként kezdő, késői korszakában a festészet felé forduló PAUER életfilozófiájának, eleganciájának és nem utolsó sorban humorának pontos lenyomata a most látható gyűjtemény, amely egyrészről a Mágikus Minimál képzeletbeli ívébe illeszkedik, másrészről korábbi alkotásaira is reflektál, egy-egy, a teljesség igénye nélkül felvillanó utalással.

Megtekinthető: 2015 01 11

  • pauer_plakat_web