Képzés - Archív

Amiről nem tudunk, merünk, akarunk beszélni (Kultúránk kínos és került kérdései) 3.

Meghasonló tudományunk, összeomló világképünk

Előadó: Déry Attila

Az Építész Továbbképző programja

2012. november 13. 16.00

Soha nem tudunk ennyit – és soha sem lehettünk magunkban ily kevéssé biztosak.

Kérdéseink, amelyekre nincs válasz:
A természettudomány ‘filozófiai’ szerepének kialakulása a 20. században.
A fizikai filozófiai kérdései.
Az emberi gondolkodás és világszemlélet problémái, Einstein, Heisenberg, Gödel
Az oksági elv korlátai, az „él“ kérdése, a sebesség határ-jellege
Világmodellek, a kezdet és a vég kérdései.

Időtartam: 2 óra. 1 kredit (2900 Ft.) További információ és regisztráció a www.epitesztovabbkepzo.hu oldalon.