Archív

Áramot ilyen áron?

A Paksi Atomerőmű tervezett bővítésének problémái
Tudományos és közéleti konferencia

2014. április 22. 10:00

A beszélgetést vezeti: Hargitai Miklós és Szabó Gábor újságírók

A konferencia programja:

10:00-11:30 I. Jogi blokk

Előadók: Hanák András, Fülöp Sándor, Lattman Tamás, Antal Attila, Mráz Attila

11.30-11:45 Szünet

11:45-12:45: II. Gazdasági blokk

Előadók: Felsmann Balázs, Munkácsy Béla, Jánossy András, Perger András

12:45-13:45 Ebédszünet

13:45-14:40 III. Geopolitikai blokk

Előadók: Deák András, Sz.Bíró Zoltán
kérdések, hozzászólások

14:40-15:00 Zeneszünet
Közreműködik: Gerlóczy Zsigmond (zongora) – ősbemutató

15:00-17:00 IV. Közéleti-Zöldmozgalmi blokk
Előadók: Szegfalvi Zsolt, Miklósi László, Droppa György

A blokk témái:

A hazai civil szervezetek társadalmi felelőssége a közjó szolgálatában
A hazai civil világ állapota; a jogvédő és környezetvédő mozgalmak lehetséges céljai
A Paks2 projekt gazdasági és társadalmi költségei jelentette kihívás
A civil közéleti és szakpolitikai nyomásgyakorlás lehetséges stratégiája
A jelenlegi Paks2 terv megvalósulása népszavazási megakadályozásának logisztikája.

A konferencia racionáléja:

A kormány a Paksi Atomerőműnek a tervezett időpontban és a tervezett módon való bővítése indokoltságáról nem akar, és minden valószínűség szerint nem is tud számot adni Magyarország polgárainak, illetve az ország barátainak és szövetségeseinek.
Ebben a helyzetben a konferencia tudományos célja a döntés költségeinek felmérése, azaz a számbavétele
– a terv szerinti időpontban megépülő és munkába álló két új atomreaktor­blokk, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges létesítmények pénzben (hiteltörlesztésben) jelentkező költségeinek;
– az atomenergia túlsúlyára alapozott energiastratégia növekedési áldozatban (a gazdasági növekedés alacsonyabb ütemében), a keleti beszállítóktól való függőség növekedésében, a hazai megújuló energiaforrások (szél, Nap, földhő, biomassza) fokozottabb hasznosítására és az uniós energetikai kooperációra alapuló energiastratégia mellett elérhető foglalkoztatottsági szinttől és technológiai korszerűsödéstől való elmaradásban jelentkező gazdasági költségeknek;
– a két többlet blokk üzemeltetéséhez szükséges létesítmények – hegyvidékek védett természeti területein megépíteni tervezett szivattyús energiatározók, a Nagymarosi és esetleg a Fajszi Vízlépcső – megépítése okozta környezetpusztítás és ökológiai degradáció közvetlen, valamint az üzemeltetésük mellékhatásaként kieső ökoszisztéma­szolgáltatások elmaradt hasznai miatt felhalmozódó környezeti és erőforrás­gazdasági veszteség­költségeknek;
– Magyarországnak az orosz kapcsolat erőltetésének ténye és módjai miatt az EU­n és a NATO­n belüli egyre fokozódó elszigetelődésével vele járó érdek­érvényesítő képesség csökkenésből származó külgazdasági és külpolitikai veszteség­költségeknek;
– az orosz kivitelezésről és hitelfelvételről való döntés meghozatala során tanúsított jogállamiságsértő vezetői magatartás következtében a közbizalom és a közéleti kezdeményező­ és együttműködő­készség csökkenése társadalmi kohézióbeli veszteség­költségeinek.
A konferencia közéleti célja annak megvitatása, hogy az akaratlan költségviselő helyzetében lévő társadalom milyen demokratikus eszközökkel lehet képes, és miként fogja tudni a párbeszédképtelen kormányt a döntése feladására kényszeríteni.

A témakör­listából adódóan a konferencia négy egymás utáni tematikus blokkban zajlik le, egyórás ebédszünettel. Az előadásokat és vitájukat http://fugaradio.net/ oldalon elérhető webkamera közvetíti az interneten; várhatólag sor kerül az elhangzottak videofilmre való rögzítésére is.

  • PAKS_kulso