Archív

ÁTJÁRÓ

Hegyvidék
Konferencia a változó városról

2015. október 20. 9:00

A Budapesti Építész Kamara ÁTJÁRÓ címen konferenciát szervez a város életének több szempontból való megvizsgálására, az urbanisztikai kérdések új szempontokból való újragondolására. A Kamara és a kerületek között megindult programalkotó párbeszéd részeként előtérbe került az élhető város és a közlekedés közötti konfliktus. A mobilitás komplex kérdésköréhez kapcsolódóan elsőként a XII. kerület a meghívott vendég, a problémafelvető előadást POKORNI Zoltán, a Hegyvidék polgármestere tartja. A felmerülő kérdésekről, a közlekedés okozta nehézségekről, a városi élet tervezhető és spontán alakuló jelenségeiről szociológus, várostervező, közlekedési szakember és építészek tartanak tömör előadásokat.
Amennyiben az esemény olyan eredménnyel jár, hogy megállapításai, következtetései más kerületekre, a főváros egészére is kiterjeszthetőek, úgy a jövőben a témával további konferencia, szakmai rendezvény foglalkozik.

Program:
09:00-10:30 Előadások
SOMOGYI Krisztina (vizuális intelligencia kutató): Köszöntő
POKORNI Zoltán (XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat polgármestere): Témafelvetés
BÁLINT Imre DLA (Ybl-díjas építész, a Budapesti Építész Kamara elnöke): Gondolatok és lehetséges teendők fővárosunk élhetősége érdekében
SZABÓ-KALMÁR Éva (településmérnök, a XII. kerületi Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Iroda, irodavezető) és HAPSZNÉ TARCSAFALVI Eszter (okl. építészmérnök, XII. kerületi Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Iroda, főépítész): Közlekedési problémák és fejlesztési elképzelések a XII. kerületben
PEJ Kálmán (okleveles építőmérnök, TANDEM Mérnökiroda Kft. ügyvezető): Útra kelni? Agglomerációs közlekedési igények a Zsámbéki-medence és a XII. kerület, illetve Budapest között
10:30-10:40 Szünet
10:40-12:00 Előadások
KOCSIS János Balázs PhD (városszociológus, BME Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja): Hegyvidék és társadalom – a belváros és a városperem között
MIKLÓSSY Endre (Pro Régió és Hild-díjas urbanista): A várostervező mindig feltételes mód múlt időben beszél
MOLNÁR László Árpád (közlekedésmérnök): A Hegyvidék fenntartható mobilitásának lehetőségei és korlátai
12:00-12:20 Szünet
12:20-14:00 Előadások
BELEZNAY Éva (várostervező építész, Budapest volt főépítésze): A városi tér gyermekkortól idős korig
BENÁRD Aurél DLA (építész): TÉR_PARK_TÉR / Építészeti térelemzés a XII. kerületben
FÁCZÁNYI Zsuzsanna (építész): VÁROSMEGÚJÍTÁSról CIVIL szemmel
K. THEISLER Katalin (építész, BME Lakóépülettervezési Tanszék) és BABOS Annamária építészhallgató (Közösségben Élni): Replan – szuburbánus co-housing, egy lokális megoldás a társadalmi problémák kezelésére

Kamarai tagok 2 kreditpontot igényelhetnek (2000 Ft). MÉK 2015/49

  • átjáróFULL