Archív

Barcsay iskola 2015

Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak a Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria Tanszéken készített munkáiból
Kiállítás

2015. április 29. 17:00

Megnyitja:
RÉNYI András (esztéta)

A művészeti anatómia szemléletformáló és rajz készségfejlesztő kötelező tantárgy minden I. és II. éves hallgató számára a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Az emberi testen keresztül valósul meg a formák megfigyelésének és rajzi analízisének az a több Évszázados hagyományra visszatekintő módja, amely a reneszánsz nagy mesterei óta része a képzőművészet oktatásának. A megfigyelés, az elemzés, a formák tudatos kifejezése az alkotó szakmai biztonságát szolgálják. Intézményünkben olyan nagy elődök munkálkodtak ezen, mint SZÉKELY Bertalan és később BARCSAY Jenő, aki tanári munkássága közben fejlesztette ki sajátos oktatói módszerét, amelynek középpontjába a térbeli eligazodást és az élő modell tanulmányozását állította. 1953-ban jelent meg a Művészeti anatómia című könyve, amelyet előszavában e szavakkal ajánlott a nézők figyelmébe LYKA Károly: „Ebben a nagy műben mintegy kezet fog egymással a tudomány és a művészet.” A mai napig e határterületen mozog az anatómia és térábrázolás tantárgy oktatása.
A kiállításon nagyrészt tanulmányrajzok láthatók, amik órai munka keretében készültek. A kiállítás helyzetjelentés a művészetoktatás e szeletének mai állapotáról, eredményeiről és az előtte álló kihívásokról. A tárlaton bemutatásra kerülnek a Művészeti Antómia, Rajz- és Geometria tanszék utóbbi években végzett kutatási projektjei is.

Megtekinthető: 2015 05 19

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • BI2015_plakat_03 web