Archív

Deco Wall – Városligeti fürdő

Részletképzés és kompozíció  határok nélkül

A kiállítást megnyitja: Mathiasz Janina osztályvezető asszony, Veronai Vásár Igazgatóság,Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

Balogh Miklós elnök vezérigazgató, Reneszánsz Zrt.

Cságoly Ferenc DLA DSc egyetemi tanár, BME Középülettervezési Tanszék

Zenei felütés: Gergó Balázs építész

Megtekinthető: 2013 01 21

2012. december 11. 18.00

Hosszú évekre nyúlik vissza a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara és a Politechnico di Bari, Facolta D’Architettura kapcsolata. Alapjait még a Tempus mobilitási programok vetették meg, abban az időben, amikor az Építészmérnöki Kar jelentős részt vállalt a BME francia nyelven is folyó képzésében.

A BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszékén egykor vendéghallgató, Giuseppe Fallacara, a Bari Egyetem építészhallgatója, komplex tervezési stúdiumait és diplomatervét Budapesten készítette, Bariban védte meg, majd tagja lett a Bari Egyetem, Claudio D’Amato Guerrieri építészprofesszor vezetette kutatócsoportnak. Időközben tudományos fokozatot szerzett, és immár az Építészeti Tanszék vezetőjeként szorgalmazta a korábbi egyetemi együttműködés folytatását. 2010-11 egyetemi évben ötfős építészhallgató csoportjának diplomatervét budapesti helyszínre írta ki. A diplomatervezők munkáját társkonzulensként és a kiválasztott tervrészlet kivitelezését a részletképzés és kompozíció tárgy keretében Radványi György DLA segítette.

Mariana Recchia, Alessandra Maria Loglisci, Claudia Cancellieri, Nicola Ladisa, Lorenzo Sciascia szigorló építészek csoportja gazdag és részletes budapesti előtanulmány után a Városligetbe, a Vakok Intézete közelébe tervezett egy különleges fürdő-együttest. A tervben a kő, a tömbkő építészeti alkalmazásainak változatos világa játszik főszerepet.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Középülettervezési Tanszéke, a Politecnico di Bari Facolta di Architettura és a Reneszánsz Zrt. közötti együttműködési megállapodás keretében, a Reneszánsz Zrt. kivitelezte a diplomaterv Marmomacc Decowall programjához kapcsolódó részletét, és kiállította a 2011. őszi Veronafiere kutatási bemutató területén. A Penrose-képlet szerint kiosztott fal terve, kőelemeinek felületi és szobrászi megmunkálása nagy sikert aratott.

A diplomaterv és előkészítő tanulmányai könyv alakban jelentek meg, a kőfal kőfaragómunkáinak részleteit, a fal összeállítását videó dokumentálja, a kiállítás része a Penrose-képletet szemléltető 1:10 méretarányú kőkirakó-makett. A 3×5 m-es kőfalrészletet a veronai kiállítást követően a Reneszánsz Zrt. ürömi központjában áll.

A háromoldalú együttműködés keretében szerveződött kiállítás létrejötte, az anyagok eredeti veronai bemutatása mindvégig élvezte a Veronafiere, személyesen pedig Mathiasz Janina asszony, a Veronafiere Nemzetközi Kapcsolatok osztályvezetője kitüntető figyelmét. Giuseppe Fallacara Deco Wall alkotása része volt 12 egyéb nemzetközi pályamunkával együtt a Marmomacc Meets Design Projectnek.

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft/ fél FUGA kártya).

  • decowall_progetto_realizzazione_alap