Archív

DESIGN35 / Dr. SZILÁGYI B. András – LELKES Péter DLA Habil.

Zsennyei Műhely 1978–2013
Magyar Design Kulturális Alapítvány, 2014
A Design Hét Budapest 2014 keretében

Könyvbemutató

2014. október 7. 18:00

Bemutatja:
Dr. VADAS József (Munkácsy-díjas művészeti író, egyetemi tanár)

A könyv megkísérli feltárni és dokumentálni a rendszerváltozást megelőző évtizedekben folyó hazai és kelet-európai formatervezés elméleti és gyakorlati szakmai útkeresését, a politikai rendszerváltás éveit és a jelenkort, benne a fiatal tervezői gondolkodást, a design értékeit és annak állandóságát. Ahhoz, hogy megértsük ennek a hosszú folyamatnak valódi mélységét, ismernünk kell a hetvenes évek szocialista politikai és gazdasági összefüggéseit, annak változásait Kelet-Európában. 35 évvel ezelőtt, 1978-ban fiatal designerek egy csoportja új életet lehelt a Zsennyei Művésztelep falai közé. Újító ötleteik voltak, és éltek azokkal a lehetségesekkel, amiket a kor számukra megadott. 35 év alatt többször is fordult a történelmi helyzet, nagy világtörténelmi folyamatok tanúi lehettek azok, akik részesei voltak az eseményeknek. A szocialista rendszer összeomlott, de Zsennye szellemisége, a szakma ereje, a magyar design ügye megtartó erő volt az alkotók számára. Zsennye is bizonyítja a design alkalmazkodóképességét és ezzel elnyert életképességét. 35 év alatt a lelkes zsennyei csapat a magyar designoktatás doyenjévé, szervezői iskolateremtő személyiségekké váltak. Sajnos CSERNY József, a Műhely szellemi atyja nem ünnepelheti már meg ezt a jeles évfordulót, ahogy LISSÁK György is eltávozott az élők sorából, csakúgy, mint Karl KANTOR és számos korábbi külföldi résztvevő. Sok támadás érte őket életük során, sokan kérdőjelezték meg Zsennye létjogosultságát, hasznát. Az idő azonban úgy tűnik CSERNY Józsefet, az álmodozó formatervezőt igazolja, amikor a hazai és a a világ eltérő pontjain is dolgozó sikeres fiatal designerek számára a találkozások helyévé alakul az utóbbi években Zsennye.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek. (1000 FT)
MÉK 2014/84

  • dhb_2014_logo_1000