Archív

Enigma

Kiállítás

2017. július 20. 18:00

Kiállító művészek:
BIKÁCSI Daniela, DELI Ágnes, HAJDÚ Kinga, HORVÁTH Kinga, KOVÁCS Lola, KRAJCSOVICS Éva, SÓVÁRADI Valéria, VOJNICH Erzsébet, ZSEMLYE Ildikó
Kurátor:
KONKOLY Ágnes művészettörténész

Megnyitja:
ROCKENBAUER Zoltán PhD művészettörténész

Az Enigma című kiállítás szereplői különböző műfajokban alkotnak – festészet, szobrászat, grafika. Mégis rokon szemléletű művészek, közös vonásuk az az intuitív érzékenység, mely a tudat előtt rejtett létsíkokat fejez ki. Műveik gondolatfolyamok, emóciók szövetéből kibontakozó atmoszférák: rejtvények, melyek elillannak a ráció és a nyelv egzakt fogalmai elől. A kiállítás e belső valóság különböző alkotói szellemben fogant variációit mutatja be.

Megtekinthető: 2017 09 03

  • bikacsidaniela

  • deliagnes

  • hajdú kinga

  • horathkinga

  • kovacslola

  • krajcsovicseva

  • sovaradivaeria

  • vonjicherzsebet

  • zsemlyeildiko