Archív

Építészet és idő. A 60-as és 70-es évek magyarországi építészetének örökségéről / KERÉKGYÁRTÓ Béla, SZABÓ Levente (szerk.)

Tematikus tanulmánykötet
BME Építőművészeti Doktori Iskola

2017. november 29. 18:00

Köszöntőt mond:
BALÁZS Mihály (építész, egyetemi tanár, az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője)

Bemutatja:
U. NAGY Gábor (Sopron AMI intézetigazgató)

A doktori iskola képzési programja speciális: a két szemeszter hosszú modellkutatások egyrészt bevezetik az elsősorban tervezői habitusú doktoranduszokat az építészeti kutatás alapvető módszertani kérdéseibe, másrészt mindig aktuális témákat vizsgálnak. Az elmúlt évben a hazai, elsősorban a 60-as és 70-es évek építészet örökségének problémakörével foglalkoztak. A korszak újraértékelését az időbeli távolságon túl a korszakhoz kapcsolódó előítéletek is szükségessé teszik. A felületes szemlélő egyként a „szocreál” címszó alá sorolja és általában el is utasítja a szocialista időszak különböző korszakait és produktumait. Ennek az időszaknak az épületei így különösen veszélyeztetettek: különösebb visszhang nélkül tűnhetnek el akár a legfontosabb alkotások is. Ezért is vizsgálták a hallgatók a korszak olyan jellegzetes épülettípusait, mint az áruházak, a művelődési házak, nevelési központok, foglalkoztak olyan jellegzetes témákkal, helyszínekkel és alkotásokkal, mint a típus vagy egyedi kérdése,a pártüdülőként használt balatonaligai üdülőtelep építészeti öröksége, a kőbányai művelődési központ vagy épp a városképi jelentőségű magasépületek problémája. A hosszabb elemzéseket és esettanulmányokat olyan rövidebb szövegek egészítik ki, amelyek a korszak fontos épületeinek egykori és mai kontextusait értelmező írásokban mutatják be.

Grafika:
MÁTHÉ Dóra, BIRI Balázs

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft). MÉK 2017/5

  • 04_06_kicsi2_preview