Archív

Építészet és oktatás

Könyvbemutató és kiállítás

2017. február 22. 18:00

A kiállítást megnyitja:
BALÁZS Mihály (építész, egyetemi tanár, az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője)

A kötetet bemutatja:
GYÖRGY Péter (esztéta, egyetemi tanár, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatója)

A BME Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskolájának legutóbbi tematikus évét összefoglaló tanulmánykötet KERÉKGYÁTÓ Béla és SZABÓ Levente szerkesztésében Építészet és oktatás címmel jelenik meg, melyben 16 szerző működött közre és MÁTHÉ Dóra grafikai terve alapján valósult meg.
A doktori iskola képzési programja speciális: a két szemeszter hosszú modellkutatások egyrészt bevezetik az elsősorban tervezői habitusú doktoranduszokat az építészeti kutatás alapvető módszertani kérdéseibe, másrészt mindig aktuális témákat vizsgálnak, ezúttal az építészetoktatás problémakörében merülve el.
Az eseményt rövid előadások és kerekasztal-beszélgetés követi, amelyen részt vesznek a szerzők és meghívott vendégek is.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft). MÉK 2017/5

Megtekinthető: 2017 03 12

  • bmedla_2016_archedu_konyv_540_3600 web