Archív

Ez is szecesszió. Századfordulós mintalapok

Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény

2017. december 14. 18:00

Kurátor:
KATONA Júlia (művészettörténész)

Megnyitja:
JÉKELY Zsombor (gyűjteményi főigazgató-helyettes / Iparművészeti Múzeum)

A 19. század építészei, iparművészei és designerei lázasan kutattak új formák, a saját korukat kifejező új stílus után. Míg a század második felében a historizmus művészei a történeti stílusok formakincsét tekintették elsődleges inspirációs forrásként, addig a századforduló tervezői a természeti formák felé nyitottak. A kiállítás bemutatja, hogyan építették be a szecesszió művészei a legkülönfélébb állat- és növényformákat az építészeti és iparművészeti motívumkincsbe. A modern formakincs terjesztése, a történeti stílusok motívumaihoz hasonlóan mintalapok formájában történt. A francia, német és angol portfóliókat követően, illetve azokkal párhuzamosan megjelentek a magyar formateremtési kísérleteket közvetítő lapminták is. A századforduló európai és hazai mintakönyveinek ritkaságszámba menő muzeális állományát őrzi a Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény, mint a Budapest Székesfővárosi Iparrajziskola (1886–1945) és elődintézményeit kezelő muzeális gyűjtemény. A 19. század utolsó évtizedeiben és a századfordulón az iparoktatásban központi szerepet betöltött Iparrajziskola jelentős mintalapállománnyal rendelkezett, amit az iparosok művészi szintű rajzi és szakrajzi képzésében használtak.
A kiállításon a több mint 30.000 nyomatra becsült mintalapállomány szecessziós anyagából válogatunk, ahol a jelentős külföldi portfóliók (Maurice VERNEUIL, Eugene GRASSET, Max Joseph GRADL) mellett a századforduló magyar szecessziós tervei is szerepelnek (GRÓH István és tanítványai, Mintalapok iparosok és ipariskolák számára).

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft). MÉK 2017/5

Megtekinthető: 2018 01 14

  • szecessio 2

  • szecesszio 1

  • szecesszio 3