Archív

Ferkai András: Molnár Farkas

Terc Kiadó, 2011

A könyvet bemutatja: Janáky István

2011. december 16. 18.00

A könyv a 20. századi modern magyar művészet egyik kiemelkedő alakját mutatja be, akit elsősorban építészként ismernek, de festői, grafikusi, reklámgrafikusi és művészeti írói munkássága is jelentős. Nélküle másként írnánk a huszadik századi magyar építészet és művészet történetét.

A pécsi születésű Molnár Farkas 1921-ben kezdte meg tanulmányait a weimari Bauhausban, majd hazatérve bekapcsolódott az itthoni avantgárd körök munkájába. 1929 és 1945 között alig másfél évtized állt a rendelkezésére életműve felépítésére. Megvalósult munkáinak száma alig éri el a negyvenet, főként lakóházakat, néhány középületet, ipari épüleet és kiállítási pavilont, illetve enteriőrt tervezett.

A könyv olyan hiánypótló nagymonográfia, amely a hosszú évek óta folyó kutatás alapján közreadja a teljes oeuvre-katalógust, Molnár fontosabb írásaiból egy bőséges válogatást és az életművet bemutató és a kor építészetét értelmező esszéfüzért. Nem szűk szakmai közönségnek szól. Bár az építészet dominál benne, helyet kap a könyvben Molnár festői, grafikai, alkalmazott grafikai munkássága is.

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek.

A könyvbemutató után kerül sor a 2011. évi Molnár Farkas-díj átadására.

A Molnár Farkas-díjat 2004-ben alapította az N&n galéria. Első alkalommal a díj 2004. június 21-én – a névadó születésnapján – került átadásra.

A díjat évente egy alkalommal, a névadó leánya, Molnár Éva adja át az építészet területén végzett kimagasló teljesítményért. A díjazott nem csak építész lehet, hanem bárki, aki a feltételnek megfelel: író, szerkesztő, kiadó, teoretikus, oktató, fejlesztő, kutató, kivitelező, befektető, hatóság, aki valami jelentőset hozzátett, hozzátesz a magyar építészet fejlődéséhez.

Az N&n galéria tanácsadó testülete és a kurátorok tehetnek egy vagy több javaslatot a díjazandó személyre, csoportra vagy intézményre.

A díj Molnár Farkas “Vörös kocka” /1923/ házának terve alapján készült Megyik János mű. A díjat a tanácsadó testület és a kuratórium tagjaiból alakult, évente más-más összetételű bizottság ítéli oda.

Az eddigi díjazottak: Tomay Tamás és U. Nagy Gábor építész /2004/, Dévényi Tamás, Kunszt György építész /2005/, Gábor Eszter művészettörténész, Bán Ferenc építész /2006/, Karácsony Tamás építész /2007/, JanákyIstván építész /2008/, Vargha Mihály építész /2010, posztumusz/

  • molnár farkas_cimlap