Archív

Fragmentum

A Magyar Festők Társasága nyílt beadású országos kiállítása

megnyitja: Dr. Szeifert Judit művészettörténész
a kiállítás megtekinthető: 2013 09 28

2013. szeptember 10. 18.00

„Minden Egész eltörött” – a sokat idézett Ady-sor a XX. század elején a hagyományos patriarchális életforma és életérzés végét jelezte. A képzőművészetben a látványhű megjelenítésmód tarthatatlanná vált; a szétesés, a bomlás társadalmi folyamata újfajta látás- és ábrázolásformát kívánt. A kubizmus óta van jelen a modern és kortárs művészetben a töredék, a fragmentum mint a szerves egész megbomlásának jele és formája. Az egész része, a hiányos egész, vagy a törött egész képzőművészeti megjelenítésének elvi problémája, hogy szakmai hiányosságnak tekintjük, ha a kompozíció nem szükségszerűen „egész”. A kompozíció, a mű-egész, másfelől a töredék, töredékesség megjelenítése közti ellentmondás feloldása, feloldási kísérlete számtalan érvényes eredményhez, rangos műalkotáshoz vezethet.
A Magyar Festők Társasága szándéka, hogy FUGA-beli kiállításán teret enged a probléma gyakorlati vizsgálatának. Reméljük, hogy a keretek engedte mértékben körüljárva a kérdést, valamelyest tisztábban látunk, de mindenképpen rangos vizuális élménnyel leszünk gazdagabbak.

A kiállításhoz katalógus jelenik meg Somhegyi Zoltán tanulmányával, a kiállítók képeivel.

 

  • Fragmentum_meghivo_email-web