Aktuális

FUGA támogatói kör

Felhívás és támogatási szabályzat

Csatlakozzon!

Felhívás

A FUGA 2014. október 1-jén volt 5 éves. Az öt év sikerei a ház és a fenntartó, a kiállítók, előadók, közreműködők, látogatók, támogatók, szimpatizánsok, magánszemélyek és intézmények, budapesti, magyarországi és nemzetközi kultúra-előállítók és -fogyasztók együttműködésével valósulhattak meg. A folytatás is csak erre a közösségre támaszkodva képzelhető el. Elérkezett az idő, hogy ezeknek a működő kapcsolatoknak új formát adjunk: hozzuk létre a FUGA támogatói kört!

Több magángaléria bezárása után az építészeti és kortárs művészeti kommunikációban a FUGA felelőssége és feladatköre tovább nőtt. Az új feladatoknak örömmel ad helyet a ház, de a folytatás sikerességéhez fontos fejlesztéseket kell megvalósítanunk (például szellőztetőrendszer kiépítése, a nemzetközi kommunikáció erősítése, a kiállítótermek korszerűsítése). Tervezzük a FUGArádió újraindítását is, közösségi rádió formájában.

Mindenki számára biztosítani akarjuk a támogatás választható nagyságrendjét. Számunkra minden kis összeg fontos. Lehetőség van a csatlakozásra magánszemélyeknek és intézményeknek is. A természetbeni támogatás átváltható támogatói kártyára a támogatási kategóriák nagyságrendje szerint. A támogatói kör felhívást évente megismételjük.

Várjuk minden partnerünk jelentkezését, dolgozzunk együtt a következő öt évben is!

Budapest, 2014. december 15.

WINKLER Barnabás és NAGY Bálint

 

Támogatási szabályzat

A Budapesti Építészeti Központ /a továbbiakban FUGA/ Nonprofit Kft. Közhasznú szervezet. Az adományozó és a támogatott /FUGA/ között Adományozási/Támogatási szerződés köttetik.

A támogatási kategóriáknak megfelelő kedvezményeket a szabályzat tartalmazza. A kedvezmények kizárólag a FUGA-ban érvényesek. Minden támogató kártyát kap, ami a FUGA-ban vehető át vagy kérésre postán juttatjuk el.

A támogatási díjakat egy évre határoztuk meg. Az év mindig a befizetés napjától számít. Az éves támogatási díj befizetésére negyedéves részletfizetési kedvezmény kérhető.

 

Támogatási kategóriák:

támogató – éves támogatói díj 10.000 – 100.000 Ft

15% kedvezmény a FUGA Vargha Mihály könyvesboltjában, belépőjegyes rendezvényein /koncert, színház, film/ és a munkahelyi büfében.

A kártyán JANÁKY István /1938–2012/ rajza.

 

pártfogó – éves támogatói díj 200.000 – 500.000 Ft

15% kedvezmény a FUGA Vargha Mihály könyvesboltjában, belépőjegyes rendezvényein /koncert, színház, film/ és a munkahelyi büfében. Igény szerint honlapon, hírlevélben való megjelenés.

A kártyán MAKOVECZ Imre /1935–2011/ rajza.

 

jótevő – éves támogatói díj 500.000 Ft-tól

15% kedvezmény a FUGA Vargha Mihály könyvesboltjában, belépőjegyes rendezvényein /koncert, színház, film/ és a munkahelyi büfében. Igény szerint honlapon, hírlevélben való megjelenés, kedvezményes rendezvény lebonyolítás, megjelenés monitoron, kirakatban, hírlevél-melléklet csatolása, nyomdai előkészítés, film-, hang-felvétel készítés, magánrendezvény /koncert, irodalmi est, stb./ szervezése.

A kártyán REIMHOLZ Péter /1942–2009/ rajza.

 

szakmai partner

15% kedvezmény a FUGA Vargha Mihály könyvesboltjában, belépőjegyes rendezvényein /koncert, színház, film/ és a munkahelyi büfében. Igény szerint honlapon, hírlevélben való megjelenés, kedvezményes rendezvény lebonyolítás, megjelenés monitoron, kirakatban, hírlevél-melléklet csatolása, nyomdai előkészítés, film-, hang-felvétel készítés, magánrendezvény /koncert, irodalmi est, stb./ szervezése.

/a törvényben meghatározott adókedvezmény nem vehető igénybe/

A kártyán JÁNOSSY György /1923–1998/ rajza.

 

szakmai partner*

Igény szerint honlapon, hírlevélben való megjelenés.

/a törvényben meghatározott adókedvezmény igénybe vehető/

A kártyán MOLNÁR Péter /1925–2000/ rajza.

 

tiszteleti tag

15% kedvezmény a FUGA Vargha Mihály könyvesboltjában, ingyenes belépés a FUGA belépőjegyes rendezvényeire /koncert, színház, film/ és ingyenes fogyasztás a munkahelyi büfében. Igény szerint honlapon, hírlevélben való megjelenés. További kedvezmények személyes egyeztetés alapján.

A kártyán MOLNÁR Farkas /1897–1945/ rajza.

 

Jelentkezés a FUGA támogatói körbe: személyesen a FUGA-ban, e-mailben: info@fuga.org.hu, fugatamogatoikor@gmail.com címeken, telefonon a +361 266 2395 számon.

A befizetés módja: készpénzben a FUGA-ban, átutalással a Budapesti Építészeti Központ Nonprofit Kft. közhasznú szervezet K&H banknál vezetett számlájára: 10405004-00020695-00000004 /a közleményben támogatói kör megjegyzéssel/.

 

Amennyiben nem társasági adóalany támogatóról van szó, például magánszemély, egyéni vállalkozó nyújt támogatást, úgy adózásban érvényesíthető kedvezményre nem jogosult.

Az adományozó kedvezménye: A Tao. törvény 3. számú mell. „B” fejezet 17. pontja szerint nem kell megnövelni az adomá-nyozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, (…) a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt. Tao. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja értelmében csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. szerinti köz-hasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány érté-kének 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén, további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

  • Layout 1

  • Layout 1

  • Layout 1