Archív

Gadányi Jenő (1896–1960) festőművész

Gadányi Jenő Művészeti Műhely Alapítvány, 2015
Könyvbemutató

2016. szeptember 9. 18:00

Bevezetőt mond:
PROKOPP Mária (művészettörténész)

A könyvet bemutatja:
RAINER Péter (tervező, szerkesztő)

GADÁNYI Jenő festőművész helyét a magyar művészettörténet a XX. század nagyjai között jelöli meg, RIPPL-RÓNAI, VASZARY, EGRY és DERKOVITS mellett. Küzdelmes élet, kevés siker, sok mellőzés jutott osztályrészéül – 1991-ben, halála után 31 évvel történt rehabilitálásáig és még sajnos ma is. „Ha GADÁNYI neve még nem forog minden ajkon, annak egyedüli oka intézményeink hibás szelleme, mely elmulasztja művészetünk értékeit a nemzeti műveltség kánonába iktatni. GADÁNYI mostoha sorsa tehát még tart, de tehetsége majd megbirkózik ezzel is. Elvégre a XX. század egyik legnagyobb festőjéről van szó” (LUKÁCSY Sándor irodalomtörténész), akire méltán büszkék lehetünk, lehetnénk. Idén március 27-én volt születésének 120. éves évfordulója – az utókorból, mely alászállít, vagy fölemel, fél évszázad már letelt – megérdemelné, hogy végre méltó helyére kerüljön a hazai művészettörténetben, köztudatban, közgondolkodásban. Ezt segíti a GADÁNYI könyv jelen bemutatója is.

  • GJ kép

  • GJ Tájkompozíció I.930k ov 60x86

  • GJ Vegetáció II. 1948-57 ov 100x120cm