Archív

Getting Things Done

Az épített környezet evoluciója Vorarlbergben
Az Osztrák Kulturális Fórum szervezésében

Kiállítás

2016. január 13. 18:00

Kurátor:
Wolfgang FIEL

Szöveg:
Wolfgang FIEL és Winfried NUßBAUMMÜLLER

Projektordinátor:
Werner GRABHER

Kurátori kutatás:
Denizhan SEZER

Kiállítási installáció:
Martin BEREUTER és Wolfgang FIEL

Interjúk és fotók:
Gerhard KLOCKER

Grafika és design:
Clemens Theobert SCHEDLER

Minden tartalom szerzői joggal védett. Copyright: Wolfgang FIEL (Amt der Vorarlberger Landesregierung)

A kiállítás azzal a céllal készült, hogy a vorarlbergi építészetet vándorkiállítás keretében mutathassuk be a nemzetközi közönségnek, a világszerte 32 helyszínen jelen lévő Osztrák Kulturális Fórumokkal együttműködve. Az építészet és a kézművesség különleges találkozása, a főszereplőkkel készült interjúk és a kiállítást kísérő cikksorozat – amely a kurátori téma elmélyítését szolgálja – egy olyan kiállítás oszlopait képezik, melyet a www.gettingthingsdone.or.at weboldalon is követhetnek.

Wolfgang FIEL (kurátor, projektvezető): #GeThDo kiállítási koncepció
A „Getting Things Done: Evolution of the Built Environment in Vorarlberg“ című kiállítást az Osztrák Külügyminisztérium azzal a céllal hívta életre, hogy a vorarlbergi építészetet egy nemzetközi publikum számára bemutathassa. A kurátor számára nagy kihívást jelentett egyfelől egy olyan forma kidolgozása, mely lehetővé teszi a gazdaságos szállítást, a gyors felépítést és a rugalmas elhelyezést a különböző kiállítótermi adottságoknak megfelelően, másfelől pedig a kiállítás a vorarlbergi építészet sajátos jegyeit úgy mutassa be, hogy azok egy régiókon átívelő diskurzusban is relevánsak maradjanak.
A bemutatásra kiválasztott projektek az ún. vorarlbergi építészeti iskola 1850-es évekbeli gyökereitől egészen a jelenig húzódnak, megadva ezzel egy folytonos fejlődés időbeli kereteit, mely lényegében a következő témákkal írható körül:
1. a hagyomány és az innováció kettőssége
2. a kézművesség jelentősége
3. a természethez való kapcsolat
A háború utáni okleveles építészek első és második nemzedéke visszatérésük után fiatal építészek egy kisebb, ám annál fogékonyabb csoportjára talált Vorarlbergben, akik egyszerű és gazdaságos eszközökkel szerettek volna olyan házakat építeni, melyek a paraszti kultúra hagyományos épületformáinak továbbfejlesztését jelentik, egyben pedig a kollektív lakóformák új igényeinek is megfelelnek. Egy viszonylag liberális építésügyi szabályzatnak köszönhetően olyan első kísérletek születtek, melyek a helyi faanyag felhasználásával és a töretlen kézműves hagyomány ismereteivel a modern építészet egy kifinomult formáját honosították meg Vorarlbergben.
Ez a pragmatikus alapállás határozta meg a természetes tér adottságaihoz való hozzáállást, mely egyfelől az újratermelődő nyersanyagok gazdag forrása, másfelől viszont a természet és a geometrikus absztrakció dialektikus viszonyának archaikus kontextusaként jelent meg.
A kézművesség egészen a jelenkorig meghatározó szerepet játszik az épületek minőségi megvalósításában, ill. igényt formál a mindennapi használati tárgyak megformálására, amihez nagymértékben merít a helyi értékekből.
Wolfgang FIEL kurátor számára tehát fontos volt, hogy a kiállításnak egy tapintható érzéki minőséget adjon és a kiállítás mellett 12 olyan alkotást is bemutasson, melyeket helyi kézműves üzemek készítettek, egyben pedig a „Handwerk & Form” pályázat díjazott munkái. A nemzetközi pályázatot háromévente írja ki a Werkraum Bregenzerwald, lehetőséget biztosítva ezáltal a termékdesignerek számára, hogy Bregenzerwald régió egy kézművesüzemével együtt dolgozhassa ki munkáját.
A tartomány viszonylag áttekinthető mérete és az együttműködés régóta ápolt kultúrája Vorarlberg építészetét egy szélesebben értelmezhető építészeti kultúra részévé, ezáltal – mint ahogy azt a kiállítás megpróbálja bemutatni – szociális gyakorlattá emeli.
A kiállítást kísérő kiadványsorozat a témák mélyebb elemzését szolgálja. Ezen felül a projekt honlapja (www.gettingthingsdone.or.at) számos információval szolgál az aktuális eseményekhez.

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft). MÉK 2015/49

Megtekinthető: 2016 02 07

  • Bernardo Bader web

  • osztrak