Archív

Golda János / SOMOGYI Krisztina

Terc Szakkönyvkiadó, 2018

2018. június 5. 18:00

Bemutatja:
GUBA András (piarista szerzetes)

GOLDA János meghatározó személyisége az építészek közösségének. Életművében az általa tervezett házak és pályázatok mellett a különböző szakmai közösségekben való jelenléte is kiemelkedő hatású. Az életpályát akár az időben tekintjük végig – indulunk a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Bercsényi Kollégiumban végzett szervező tevékenységétől, ami elviszi a Miskolci Műhely és a Kollektív Ház létrehozásáig, onnan a MÉSZ Mesteriskolájában végzett aktivitásáig és a Piarista Rendben végzett főépítészi tevékenységéig – akár területileg nézünk végig az országon – olvassuk opponenciáit, konferencia előadásait, tapasztaljuk empátiáját a diplomabizottságokban a győri építészképzéstől a BME-n keresztül Debrecenig – jól érzékelhető egy olyan attitűd, amely nyitott számos irányba, vonzódik az új felvetések és a mai kor számtalan új elképzelése iránt, még is értékrendjében klasszikus és szilárd.
GOLDA János építész életműve és jelenléte vitathatalan értéke a magyar építészetnek. A róla készülő könyv SOMOGYI Krisztina szerkesztő által elindított sorozatban jelenik meg, amelynek eddigi alkotásai CSÁGOLY Ferencről és BALÁZS Mihályról készültek el. Ezeknek a könyveknek a sikere is azt a feltevést erősítik, hogy a konkrét alkotásokról, tervekről, építészeti elvekről, avagy egészen tágan a világról, vallásról, kultúráról és az emberről megfogalmazott gondolatok közelebb tudják vinni és érthetőbbé tudják formálni az épületeket, életműveket és magát az építészetet.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft). MÉK 2018/3

  • golda

  • somogyi