Archív

Identitás és kultúra 02

BME Ipartanszék TDK 2014
Kiállítás

2015. február 5. 19:00

Bevezetőt mond:
DOBAI János DLA (tanszékvezető / BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék)

Megnyitja:
Anthony GALL PhD (SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnöki Intézet) és VASS Lóránt PhD (Maros Megyei Múzeum)

2014 őszén a BME Ipartanszéke ismét indított tervezési szekciót a kari TDK konferencián belül, Identitás és kultúra 02 címmel. 16 hallgatóval vettünk részt egy nemzetközi felmérő táborban Erdélyben. (Erasmus IP – A római limes az európai kultúrtájban). A berlini, kölni, erfurti, budapesti, pécsi, marosvásárhelyi és kolozsvári egyetemek régész, restaurátor, geofizikus és építész oktatói és hallgatói közösen dolgoztak a római kori Dacia határát biztosító védműrendszer feltárásán, a környezet felmérésén és elemzésén. A fő cél a feltárt örökség dokumentálása, publikálása, továbbá a bemutatás lehetőségeinek kidolgozása volt, ami nem csupán a feltárt római maradványokról szól, hanem az adott mai közeg értelmezéséről, a beillesztés-beilleszkedés problémáiról is. Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódott a TDK kiírásunk, ami a felmerült konkrét feladatokra várt a hallgatóktól javaslatokat, ötleteket. Három feladat közül lehetett választani: 1. romnéző kilátópont, Mikháza, 2. kisvasút-állomás, Mikháza, 3. átalakítás – párhuzamos kiállítás, Sóvárad, római romok és népi építészeti emlékek.

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft). 
MÉK 2015/49

Megtekinthető: 2015 02 16

  • DSC07626 web

  • DSC07635 web

  • DSC07712 web

  • DSC07805 web