Archív

Kincses Károly: Normantas Paulius

Könyvbemutató
MMA Kiadó, 2018

2018. november 30. 15.00

Normantas Paulius (Kalniskiu, 1948. június 8. – Nyíregyháza, 2017. január 7.) litván származású, de évtizedek óta haláláig Magyarországhoz is hazájaként kötődő utazó, költő és fotóművész szinte minden szempontból szabálytalan életutat futott be, és igazán öntörvényű, nehezen beskatulyázható egyéniség volt.
Kincses Károly, a kötet szerzője Normantas életpályájának bemutatásában e nehezen megfogható karakter megragadására, a különös személyiség felvázolására és érzékeltetésére teszi a hangsúlyt.
Kincses rendhagyó életrajza így – Barabás Klára szavaival – kevésbé az alkotó vizuális életművének, képi és tárgyi hagyatékának, irodalmi teljesítményének tudományosabb, összehasonlító jellegű értékelése, sokkal inkább e különös karakter bemutatása.
Normantas Paulius mint a vágyott (belső) szabadság megtestesítője értékelődik igazán.

  • Normantas_B1