Archív

Könyvbemutató

VUKOSZÁVLYEV Zorán – SZENTIRMAI Tamás: Kortárs portugál építészet

Bemutatja: CSÁGOLY Ferenc DLA, DSc építész

A könyv anyagából egy kiállítás is nyílik a könyvbemutatóval együtt, mely megtekinthető november 9-ig.

2010. október 25. 17.00

A kortárs portugál építészet mély szellemi gyökerekkel kapcsolódik a nyugat- ibériai területek több ezer éves kultúrájához. Az Atlanti-óceán partja mentén húzódó, észak-déli irányban hosszan elnyúló ország földrajzi adottságai igen változatosak, a történelmi események romboló és építő hatásai is másként érintették az egyes területeket – azonban a több évszázados egy országhoz való tartozás egységes kultúrtáj kifejlődését eredményezte. A folyamatos fejlődés, a nemzetközi hatásokra nyitott szintetizáló készség és az elnyomás után megnyíló lehetőségek által az egységes portugál építészet a kortárs szakmai közélet figyelmébe került. Neves egyéniségek munkáinak elemzései indították meg azt a folyamatot, mely által az ezredforduló után a régió új generációira is koncentrált figyelem fordul.
A kötet a 20. századi történeti hátteret értelmező, a mai társadalmi közeget vizsgáló alaptanulmányok mellett a kortárs építészeti tendenciák elemzését adja esszé formájában, melyet gazdag illusztráció kísér – azt egészíti ki a legfontosabbnak ítélt mai épületek részletes, képekkel, építészeti ábrákkal, illusztrációkkal bőven ismertetett szakkritikai értékelése az építészmonográfiák értelmezésében. A könyv ezáltal szélesebb társadalmi rétegek számára is közelebb visz a regionális kultúrák egy sajátos rétegéhez, a kortárs építészeti megjelenés megismeréséhez.
meghivo2