Archív

Könyvbemutató

Cserba Júlia és Cseh Gabriella : Magyar származású fotográfusok Franciaországban az 1920-as évektől napjainkig

2019. február 13. 19.30

Corvina Kiadó, 2019
Bemutatja és közreműködik: Alföldi Róbert

Cserba Júliával és Cseh Gabriellával Sasvári Edit művészettörténész, a Kassák Múzeum vezetője beszélget

A könyv, hiánypótló vállalkozásként, a Magyarországon is jól ismert művészek (André Kertész, Brassai, Robert Capa) mellett számos olyan magyar származású fotográfus pályáját mutatja be, akik Magyarországon még szakmai körökben is kevéssé ismertek, miközben sokan közülük Franciaországban és azon túl  is nevet szereztek maguknak.

A pályaképek a felkutatott személyes dokumentumoknak, visszaemlékezéseknek és korabeli újságcikkeknek köszönhetően a lexikonszerű bemutatásnál bővebben tárgyalják az alkotók életútját és szakmai karrierjét. Az egyes írások rávilágítanak az azonos időszakban dolgozó fotográfusok egymáshoz fűződő kapcsolataira és az utánuk következő nemzedékekre gyakorolt hatásukra is. Egyrészt ez a sokféle, gyakran egymást keresztező életút, másrészt a bevezető tanulmány arra is fényt derít, hogy miközben a két világháború közötti magyar festészet a párizsi hatásokra újult meg, addig ugyanebben az időszakban a fényké- pezésben, fotóművészetben zömében éppen a magyarok hoztak forradalmi változásokat.

A könyv, amelyet névmutató és bibliográfia tesz teljessé, sok új információval szolgálnak mind a szakemberek, mind pedig az érdeklődők számára, és friss adataival további kutatások kiindulópontja lehet.

  • BORITO-Fuga-small