Archív

Könyvbemutató

Dr. Krutsay Miklós: Római templomok, pápák, szerzetesek

Timp Kiadó, 2009

A szerzővel beszélget Solymosy Zsuzsanna, a Timp Kiadó szerkesztője

2011. június 9. 17.00

Dr. Krutsay Miklós

Polgári családban született 1930-ban. Már több mint harminc éve Ajkán él, az Orvostudományi Egyetemet Pécsen végezte. Először a nagykanizsai, majd a szekszárdi kórház patológiai osztályán dolgozott. 1958-tól 1972-ig a keszthelyi, 1972-től 2004-ig az ajkai Magyar Imre kórház patológiai osztályát vezette. Több száz közleménye jelent meg szakfolyóiratokban és két szakkönyvet is írt. A Magyar Patológusok Társasága Romhányi György emlékérmét és az Egészségügyi Minisztérium Batthyányi-Strattmann díját is megkapta munkája elismeréseként. Hobbija a kutatás, az olvasás és az utazás. Ennek köszönhetően született meg a Római templomok, pápák, szerzetesek című kötete.

Róma mindnyájunk hazája.

(Lászai János római sírfeliratából)

Minden út Rómába vezet…

Róma katolikus templomairól minden világnyelven és magyarul is olvashatunk könyveket. Könyvünk a hét zarándoktemplomon kívül elsősorban Róma történelmi városközpontjának régi templomait kívánja ismertetni. Ezen a területen található a város templomainak csaknem a fele. A külső városrészek újabb templomai közül is megemlítünk néhány jelentősebbet. Ezekkel együtt több mint 300 templomról közlünk adatokat.

A városban barangolva lépten-nyomon olyan kisebb templomokra bukkanunk, amelyek az útikönyvekben nem szerepelnek, és nevüket sem tudjuk megállapítani. Így – ha nyitva is találjuk őket – elmulaszthatjuk esetleg a bennük rejlő műalkotások, érdekességek megtekintését. Ezért könyvünk elején betűsoros utcajegyzék szerint leírtuk, hogy hol, mely templomok találhatók. Az utcanév alapján, a homlokzat fényképe és leírása segítségével a nevet már könnyen megállapíthatjuk.

A templomokról olasz nevük szerinti betűrendbe szedve szólunk részletesebben. A belső térben való könnyebb tájékozódás érdekében számos templom alaprajzát is közöljük. Megemlékezünk azokról a szentekről, akikről a templomot elnevezték. A pápák síremlékeinek kapcsán róluk is olvashatunk néhány életrajzi adatot. Az egyes templomoknál a közelükben található világi műemlékekre, múzeumokra, képtárakra is felhívjuk a figyelmet.
Könyvünk az építészeti stílusokra és a templomok különleges építészeti elemeire is kitér. A templomok az őket egykor gondozó szakmai és regionális testületek szerinti csoportosításban is megtalálhatók. De a Róma nevezetességei közé számító kutakról, obeliszkekről, katakombákról, valamint a pápaság intézményéről, a szenté avatási eljárásról is talál az olvasó rövid összefoglalást. Majd a Magyarországon többségükben kevéssé ismert szerzetesrendekről, ruházatukról és címerükről, illetőleg egyházi és építészeti szakkifejezések lexikonszerű magyarázatáról olvashatunk. Könyvünk végül útiterv készítésére tesz néhány javaslatot.

Méret: 170x241x20 mm

Oldal: 272

Kötés: keménytáblás

ISBN 978963961467-3

  • Római_templomok