Archív

Könyvbemutató: Istvánfi Gyula-Az építészet kezdetei

A könyvet ismerteti: Krähling János

A könyvbemutatót Istvánfi Gyula rövid előadása követi.

2010. november 2. 17.00

Terc Kiadó

A kötet felöleli a nagy ókori civilizációk építészetét az őskori kultúráktól egészen a hellenizmusig. A szerző az építészettörténet neves professzora, aki évtizedek óta az építészet keletkezéstörténetével foglalkozik. A szikár tárgyi tudás mellett azokat a gondolatait tartalmazza ez a kötet, amelyek az építészeten túlra vezetnek, támaszkodva a történettudomány, keletkutatás, néprajz, nyelvtudomány, geometria, filozófia stb. diszciplínáira is. Felteszi azokat a kérdéseket, amelyekre a ma építésze is keresi a választ: honnan ered az építészet és mit is értünk alatta, honnan származnak a változáshoz szükséges energiák, hogyan keletkeznek a formák, mi a szimmetria jelentése, mi a szimbólumok szerepe stb. A könyvet a szerző magyarázó rajzai illusztrálják.

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek.