Archív

Konzervatív olvasat vagy radikális újraértelmezés?

Alföldi Róbert: Az ember tragédiája /Nemzeti Színház, 2011/
A Pesti Bölcsész Akadémia kihelyezett előadása

2015. május 28. 19:00

Előadó:
PUSKÁS Anna

A Nemzeti Színház Alföldi-korszakának színháztörténeti kanonizációja több szempontból is fontos lehet a kutatók számára. Egyrészt radikálisan újraértelmezi a Nemzeti Színházról mint intézményről alkotott több mint másfél évszázados képünket, s így kikényszeríti a hagyományra való reflexiót. Másrészt széles körben megváltoztatja a magyar klasszikus drámákról való gondolkodást is. Ám a kánonban megkövült értelmezéseknek nem hátat fordít ez a színházi nyelv, hanem éppen szembenéz velük, nemcsak saját maga viszonyul hozzá, hanem nézőjéből is kikényszeríti ezt a viszonyulást. Az előadás során röviden áttekintjük Az ember tragédiájának magyar játékhagyományát, annak legfontosabb pillanatait, majd ALFÖLDI Tragédia-rendezéséből nézünk részleteket, hogy megállapítsuk, radikális újraértelmezéssel vagy egy konzervatív Madách-olvasattal állunk-e szemben.

PUSKÁS Anna 2012-ben szerzett diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszékén. Jelenleg az ELTE Filozófia Tanszékének Esztétika Doktori Programjában vesz részt, ahol színház és politika viszonyát kutatja a Nemzeti Színház közelmúltjának és jelenének történeti értelmezésén keresztül. 2011 októbere óta dolgozik szerkesztőként és szerzőként a Revizor Online Kritikai Portálnál, 2013 óta a Színházi Kritikusok Céhének tagja. Szabadidejében is színházba jár.