Képzés - Archív

Környezettudatos építést A-tól Z-ig /1/

Az ember és környezete

Az Építész Továbbképző programja

Időtartam: 3 óra. 1,5 kredit (2900 Ft.) További információ és regisztráció a

www.epitesztovabbkepzo.hu oldalon.

2012. január 12. 16.00

Baross Pál FRICS, HuGBC alelnök, RealAudit Kft: A környezettudatos tervezés piaci szerepe, hatása és jövője
Dr. Fleischer Tamás, MTA Világgazdasági Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa: Közlekedés és település

Szántó Katalin, Város-Teampannon Kft.: Ökologikus településfejlesztés