Képzés - Archív

Környezettudatos építést A-tól Z-ig /3/

Nap, szél, föld: a megújuló energiák hasznosítása

Az Építész Továbbképző programja

Időtartam: 3 óra. 1,5 kredit (2900 Ft.) További információ és regisztráció a

www.epitesztovabbkepzo.hu oldalon.

2012. január 26. 16.00

Pálfy Miklós, Solart-System Kft: A napenergia hasznosításának hazai lehetőségei különös tekintettel a PV hasznosításokra (lehetőségek-gyakorlati példák)

Dr. Munkácsy Béla főiskolai adjunktus, ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék: A szélenergia lehetséges szerepe a magyar épületállomány villamos energia ellátásában (lehetőségek-gyakorlati példák)
Komlós Ferenc, Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hőszivattyúk munkacsoport vezető:Geotermikus hőszivattyús rendszerek hasznosításának lehetőségei településeken és épületekben