Archív

Közös tér – közös örökség

Megújuló építészeti örökség a Kárpát-medencében
Kiállítás

2014. április 16. 18:30

Rendezők: Keöpeczi Sebestyén József Műemlékvédő Társaság (Sepsiszentgyörgy), Porta Speciosa Egyesület (Budapest) és a KÖH, valamint a kiállítást befogadó szervezetek
A kiállításon tárlatvezetést tart: Sebestyén József építész, a kiállítás kurátora

A magyar kormány az ezredfordulóra hirdette meg a magyar kulturális tárca (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) által 1998-ban elindított – az épített örökség megóvását, s a szellemi hagyományok továbbörökítését célzó – Nemzeti Örökség Programot, melyet az országhatáron túl – a szomszédos országok területén – élő magyar közösségek számára is elérhetővé tett.

A kiállítás ennek a programnak az eredményeire, tapasztalataira alapítva készült, hogy számba vegye és bemutassa a magyar állam támogatásával 2010-ig elvégzett fontosabb helyreállítási, restaurálási és kutatási munkákat, valamint hogy a támogatási program remélt folytatásához kellő szakmai alapot biztosítson.

Az örökségi helyszínek és az objektumok:
Abaújszina ref. templom, Borsi Zeleméri-Rákóczi-várkastély, (SK), Huszt, ref. templom (UA), Gelence rk. templom, Gyulafehérvár rk. székesegyház, Magyarremete ref. templom, Marosillye „Veres-bástya”, Mikháza Ferences templom, Sepsikilyén unit. templom, (RO), Hercegszőlős, ref. templom (HR), Csóka rk. templom (SR), Altorja Apor kastély, Ákos, Bádok, Berekeresztúr, Biharvajda ref. templomok, Csíksomlyó Salvator kápolna, Gyergyószárhegy Lázár-kastély, Kolozsvár ref. templom, Kolozsvár-Házsongárd temető, Magyarfenes rk. templom, Magyarkapus ref. templom, Magyarszentbenedek unit. templom, Magyarvista, Marosszentimre, Mezőtelegd ref. templomok, Miklósvár-Kálnoky kastély, Nagyvárad vár, Nyárádszentlászló unit. templom, Őraljaboldogfalva, Sajóudvarhely, Síter ref. templomok (RO), Berzéte, Bodrogszentes ref. templomok, Deáki rk. templom, Hubó, Kolosnéma ref. templomok, Lelesz premontrei kolostor, Nagytoronya ref. templom (SK), Bene ref. templom, Beregszentmiklós Telegdi-Rákóczi-kastély, Palágykomoróc, Visk ref. templomk (UA), Lendva Bánfi-Esterházy-vár (SI)
- illetve a dokumentáló, kutatási programok helyszínei: Erdélyi népi építészeti emlékek dokumentálása, Pusztuló erdélyi egyházi emlékek dokumentálása, Nyárád-mente (RO) települései épített örökségének inventarizációja, Lendva épített örökségének inventarizációja (SI), Vajdasági (SR) települések épített örökségének inventarizációja

Főtámogató: NKA
Támogató: Kovászna Megye Tanácsa (RO), KÖH
A Közös tér – közös örökség című kiadvány a FUGA könyvesboltjában megvásárolható.
Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft)
MÉK: 2014/84

Megtekinthető: 2014 05 13

  • SJ book Cover OK.indd

  • Esztergom kiall 2 web

  • Kozter Kozor1 2011 KOH web

  • KozterKozor kiall Brux EP 4 cor web

  • KozterKozor kiall Oslo 2013 kozep1 web

  • Pécs 2010 altemplom web