Archív

Lehetséges-e „mi” „ők” nélkül? Politikai közösség a 21. században

Pesti Bölcsész Akadémia

2018. április 5. 19:00

Előadó:
KAPELNER Zsolt

Társadalmi életünket másokkal együtt éljük, valamilyen módon közösen – jóllehet, olykor meglehetősen méltánytalan feltételek mellett – alakítjuk ki a hatalommegosztás, a társadalmi javak megtermelésének és újraelosztásának intézményeit, politikai közösséget alkotunk. Hol húzódnak azonban a politikai közösség határai? Ez a kérdés napjainkban mind égetőbben merül fel, amint politikai vezetők világszerte mindinkább mások ellenében igyekeznek meghatározni e közösségeket, szembeállítva a „mi”-t az „ők”-kel. De szükségszerű-e vajon a politikai közösség határait valamiféle ellentét, a kívülállók, vagy a fenyegető ellenség viszonyában meghatároznunk? Lehetséges-e túllépni ezen a megkülönböztetésen?

KAPELNER Zsolt filozófus, a Közép-európai Egyetem doktorandusz hallgatója, szakterülete a politikai filozófia, társadalomfilozófia és a kritikai elmélet.

A Pesti Bölcsész Akadémia az ELTE BTK PhD-hallgatók által működtetett nyitott egyeteme, amelynek nem titkolt hivatása, hogy megmutassa a széles közönségnek, miben rejlik a fiatal kutatók számára a bölcsészettudomány szépsége és öröme.

WEB: http://pestibolcseszakademia.blog.hu/

  • PBA_logo