Archív

Mary Poppins – a varázsdadus és a zen egység

Pesti Bölcsész Akadémia

2017. november 30. 19:00

Előadó:
MAROSI Renáta

A teljesség és egység élményét a zenben megvilágosodásnak hívják (az univerzális összhangra is utalva ezzel), a jungi pszichológiában pedig ezt nevezik individualizációnak, önmagunkká válásnak. Mindkét megközelítés rámutat a tudattalan szerepére és fontosságára, amelynek egyes rétegeihez közelebb kerülhetünk álmaink és a mesék segítségével. P. L. TRAVERSt, a Mary Poppins-könyvek alkotóját elvarázsolta mind a tudattalan világa, mind a keleti vallás és kultúra, így az ezekre utaló gondolatok tudatosan vagy tudattalanul is beleszűrődtek műveibe. Az előadás egyik célja, hogy a teljesség élményének vonatkozásában betekintést nyújtson a Mary Poppins-történetek alapját képező álmok funkciójába, valamint a buddhizmus négy nemes igazságába. Az előadás másik célja, hogy bemutassa a varázsdadus egyes szerepeit (küszöb őrzője, bodhiszattva), amelyek által pártfogoltjait: Jane és Michael BANKSet vezeti a teljesség és egység élménye felé.

MAROSI Renáta angol és történelem szakos tanárként az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Modern angol és amerikai irodalom doktori programját látogatja 2015 szeptemberétől. 2016 őszétől a felvidéki Selye János Egyetemen oktat mint tanársegéd. Fő kutatási területe az angol és amerikai gyermekirodalom, ezen belül is a fantasy irodalom és P. L. TRAVERS munkássága.

A Pesti Bölcsész Akadémia az ELTE BTK PhD-hallgatók által működtetett nyitott egyeteme, amelynek nem titkolt hivatása, hogy megmutassa a széles közönségnek, miben rejlik a fiatal kutatók számára a bölcsészettudomány szépsége és öröme.

WEB: http://pestibolcseszakademia.blog.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/BolcseszAkademia

  • pba