Archív

Meggyesi Tamás: Számadás. Válogatott írások

Terc Kiadó, 2011

A könyvet bemutatja: Miklóssy Endre

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek.

2011. szeptember 27. 17:00

Meggyesi Tamásnak ez a tanulmánygyűjteménye vázlatos áttekintés fél évszázados, nagy kiterjedésű életműve fölött… A könyv legnagyobbrészt egy urbanista »külső« közelítése a »középhez«. Ő azonban fontosnak tartotta, hogy beszéljen a belső közelítésről is, ami személyes önvallomása arról, ahonnan jöttünk és ahová megyünk, vagyis a létezésünk forrásáról. Így jut el az apjáról való megemlékezéshez, akinek már elszakadóban is a legfőbb gondja volt »rendet hagyni magunk után« és a fiához szóló intelmekhez. Miképpen lehet a rend megteremtésén munkálkodni? Ez spirituális feladat, a »belső emberre« és az ő megismerésére vonatkozik, az egyetemes hagyomány felismerésével.” /Miklóssy Endre/

  • szamadas_l