Archív

MusicolOgi

Peter Ogi estje

Szeptemberben új sorozat indul a FUGA-ban: minden hónap utolsó keddjén Peter Ogi tart élő zenével kísért zenei témájú előadásokat.

2011. szeptember 27. 19.00

Egy olyan programot képzeltem el, mely zenetörténeti és zeneelméleti ismereteket a gyakorlati bemutatás útján valósít meg. Szóbeli rövid bevezető előadás után zenei példák hangoznának el, melyeket az alkalomra meghívott vendég művészekkel együtt adnék elő. A zenei anyag alapja az Ogi-dalok lennének, de mindig más hangszerelésben és zenei köntösben, a bemutatandó stílus, műfaj, vagy korszak jellemző szerkesztési és hangzási jellemzőivel átformálva, átlényegítve. Az ősi zenéléstől a középkoron, a reneszánszon, barokkon, klasszicizmuson, romantikán, posztromantikán át a dodekafónián, a modern zenén keresztül, a mai elektronikus, populáris kevert stílusokat is érintve a kisérleti zenéig (zaj- és hibrid-zenék), a MusicolOgi átfogóan és mélységében fedné fel a zenei hatás fizikáját és metfizikáját, elméletét és gyakorlatát. Az előadás folyamán irodalmi, verses, szöveges részletek is helyet kapnak, hogy a kép még teljesebben bontakozhasson ki.

A verbális és a nonverbális rétegek egységen belül való egymásrahatása így szintén a MusicolOgi feltáró sorozatának tárgya lesz. /peter ogi/

  • peter_ogi