Archív

Ordine

SZABÓ Ágnes
Kiállítás

2016. június 23. 18:00

Megnyitja:
TATAI Erzsébet (művészettörténész)

Ebben a sorozatban két mániámat helyeztem a középpontba. Az egyik a gyűjtögetés. A szemétben turkáltam, MÉH-telepre jártam, alkudoztam lomtalanításokon – vashulladékot kerestem. Ezeket az enyészetnek átadott vas-, bádog-, alumínium-darabokat és használati tárgyakat, tepsiket, ágytámlát, tetőablak és ereszdarabkákat választottam festményeim hordozóiként. Másik mániám, maga a festés, az elmúlt évtizedek alatt kialakult Fibonacci-motívum, amit aprólékosan vagy töredezve mint egy folyamatos idő-mandalát festek a hordozófelületre. Az érdekel, hogy a vashulladék és festészetem viszonya, a két összetevő jelentéktelensége avagy jelentősége vajon feszültséget vagy harmóniát ébreszt, türelmes munkám visszarántja-e a szemétből ezeket a tárgyakat? /SZABÓ Ágnes/

SZABÓ Ágnes azokból a rozsdás vaslapokra, kopott fémtárgyakra festett képeiből mutat be válogatást, amelyeken olyan természeti képződményeket ábrázol, amelyek gyarapodása a Fibonacci-féle számsor szerinti növekedést mutat: madarak tollazatát, terméseket, fenyőtobozt. Ellentétes irányú folyamatokat testesít meg tehát az, amire, és az, amit fest. Entrópianövekedés az egyik oldalon, entrópiacsökkentés a másikon. Mintha a művész a rendezetlenség felé történő
természetes haladást próbálná meg ellensúlyozni, kivédeni, felülírni. E tevékenységében többféle rend is érvényre jut. Először is a motívumok elrendezése matematikai mintát követ, másodszor pedig az, hogy ami ezt a rendezettséget mutatja élő anyag, élő lények növekedési mintázatai – ha tetszik biológiai rend, és végül mindez a művésztől elmélyült koncentrációt, rendszerességet, következetes figyelmet – rendet követel. Élénk és világos, sötét és szomorú színeivel a művek mégis inkább költőiek. A kidobott majd begyűjtött tárgyak valósága éppolyan intenzív, mint rajtuk a festés, egyik nem rendelődik a másik alá, hanem együttműködnek, az itt-ott előbújó rozsda figyelmeztet csak, hogy a festmény kereteit ő szabja meg. /TATAI Erzsébet/

WEB: www.szaboagnes.com

Megtekinthető: 2016 07 17

  • Bebádog_k

  • k_Bádogtoboz_ f

  • k_pulyka