Archív

Párhuzamos vidékek 2018

BME Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszék, Ipartanszék, Urbanisztika Tanszék
2018 02 07 – 2018 02 19

2018. február 7. 18:00

Megnyitja:
BENKŐ Melinda (tanszékvezető / Urbanisztika Tanszék), VARGA Tamás (tantárgyfelelős / Lakóépülettervezési Tanszék), VASÁROS Zsolt (tanszékvezető / Ipartanszék), BALÁZS Mihály (tanszékvezető / Középülettervezési Tanszék)

A kiállítás a BME Építészmérnöki Kar tervezési szakirányra felvett hallgatóinak munkájáról ad számot, amelyet a 4 tervezési tanszéken készítettek. A kiállítás 2018-ban kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a FUGA-ban. A hallgatók, tanáraik és konzulenseik Budapest és vidéki települések élő, valóságos problémáival foglalkoztak, innen a címbeli „vidékek” szó. A vidékek azért párhuzamosak”, mert bár tanszékenként különböznek a helyszínek, de a tematika hasonló: a település, települési egység egészének a vizsgálatától elindulva a beépítési terveken keresztül jutni el a konkrét épületek megfogalmazásáig. A hangsúly a komplex gondolkozás folyamatán van, a cél a tervezés társadalmi dimenzióinak a megtapasztalása, ami az építésznek a konkrét közösség iránt érzett felelősségén alapul.

Lakóépülettervezési Tanszék
Helyszín: Balatonfüred, Huray utca – Petőfi Sándor utca – Honvéd utca által határolt terület

A fejlődést előidézni szeretnénk, nem pedig követni. Évek óta ez a szemlélet inspirálja a féléves tervezési kurzus témaválasztását. Aktuális, valós problémákkal küzdő területek, településrészek mikro és makro közösségeit felemelő programok kerülnek a hallgatói csoportokhoz megoldásra. A kutatás módszereivel felépített oktatási és tervezési folyamat átíveli a szemesztert. A feltárt adottságok, kötöttségek, társadalmi és szociális körülmények, a terület története a beavatkozás mikéntjét és mértékét határozzák meg.
Az idén tervezési helyszínünk a Balaton-part legdinamikusabban fejlődő településének egyik legértékesebb egybefüggő területe, a volt Huray utcai piac, a fürdőváros és az Ófalu határán. Számtalan városépítészeti kérdés adódik, a település jövőjét nagymértékben befolyásoló funkcionális programalkotás lehetőségével. Miként lehetséges a város „megfiatalítása”, a nyári szezonális programok és forgalom kiterjesztése?
A település történetének megismerését és a helyszíni kutatások elvégzését követően a hallgatók csoportosan tettek javaslatot a terület hasznosítására. Beépítési tervet készítettek, majd ennek minden elemét egyénileg terveztek meg, folyamatosan visszacsatolva a közös városépítészeti vízióhoz.

csapat_1: ÉLIÁS Dávid András, HORVÁTH Dorina, KERÉNYI Zsuzsa, KONCZOS Kata, PÁLMAI Bence, SZEPES Hajnalka
konzulens: SUGÁR Péter DLA, ILLYÉS-FEKETE Zsuzsanna
csapat_2: BALLA Vivien Mária, GÁSPÁR Fanni, JUHÁSZ Gergő, JURITY Andor, SÁNDOR Bence, SZABÓ Gabriella, TÓTH Boglárka, VERECKEI Szilvia
konzulens: DANKÓ Zsófia DLA, SELÉNYI György
csapat_3: BÁLIS Marcell Gergely, BORONKAY Gábor Szilveszter, KOVÁCS Zsolt Kristóf, KÖLES Kata Judit, POLAI Eszter, PROHÁSZKA Kristóf Tamás, SZIKORA Nóra Zsuzsanna
konzulens: KOVÁCS Márton
csapat_4: GULYÁS Eszter, MAROS László, PAPP Zsombor, PEITL Péter, SALAMIN Fanni Zita, SÜTTŐ Réka, SOMOGYI Edit, SZÁNTÓ Hunor Albert, TRAVNIK Ádám
konzulens: PÉTERFFY Miklós
csapat_angol: Alhetteh AMMAR, Khaled ALAYOUBI, Ayshan HASANOVA, Tarek DJERAD ABBES, Mohanad ABDALMONEIM ABDALRHIME MOHAMED, Haoheng ZENG, Maria EID, Lana ALKHABBAZ KHATIB, Bachir GHEBCHE
konzulens: Sebastian SAKTILLA
csapat_5: GÁSPÁR Fanni, JÓZSA Krisztina, LUNK Zoltán, MIKLÓS Dorottya, NOVOGRÁDECZ Katalin, PONGRÁCZ Soma, SIMON Zsófia, SZÁK-KOCSIS Ádám Gergely, SZONTÁG Júlia Dominika
konzulens: RÓTH János DLA, VARGA Tamás DLA (tantárgyfelelős)

Urbanisztika Tanszék
Helyszín: A paksi Duna-part

Az Urbanisztika Tanszék a 2017/18-as tanév őszi félévében a Tanszéki Terv 3 kurzus keretében egy összefüggő városi környezet komplex környezetalakításával foglalkozott, miközben kapcsolódott a tanszék DANUrB nemzetközi projektjéhez, mely a turisták és helyi közösségek által (újra)felfedezhető városi értékeket keresi a kisvárosaink Duna-partjain. A félév helyszíne Paks építészeti örökségekben gazdag történeti belvárosa mellett húzódó Duna-parti szakasz, melynek integrálása a város életébe a feladat elsődleges célja volt. A félév első felében elsősorban a csoportos munkán volt a hangsúly, ahol közös vizsgálatokkal ismertük meg a település természeti környezetét, településszerkezetét, településképét, majd a léptékek folyamatos szűkítése után jutottunk el az épület és közvetlen környezetének léptékéig. A vizsgálatok és a koncepcióalkotás szakaszában a hallgatók 4-5 fős csoportokban dolgoztak együtt, míg az egyes épületek tervei önálló vagy kétfős munkával készültek.

hallgatók: VITÁLIS Fanny, TÁTRAI Anna, JÓFÖLDI Janka, KULCSÁR-KILYÉN Róbert, TÓTH Tünde, DOBOS Dávid, BEDŐ László, GODRA Orsi, SIMON Anita, KOPACZ Noémi, DECSÁK Petra, LIANG Peng Yu, ANTAL Vivien, MASA Rebeka, ANTAL Nikolett, HORVÁTH Bálint, VÖRÖS Augusztina, TÁLOSI Lilla, SIPOS Kornél, BARDÓCZI Alexandra, HEKSCH Tamás, CSUKA Hanna, ÉLIÁS Dorottya, ÜRMÖS Eszter, FUTÓ Lili, KÁLMÁN Adrienn, MURÁNYI Zita, NAGY Dóra
oktatók: FONYÓDI Mariann PhD, VÖRÖS Tamás DLA, HERCZEG László (meghívott oktató); SZABÓ Árpád DLA (tantárgyfelelős)
Ezúton is köszönjük, a Paksi Polgármesteri Hivatal támogatását, különösen ELEKNÉ CSOLLÁNY Éva, CZINK Dóra és HORVÁTH András segítségét.

Ipartanszék
Helyszín: Biatorbágy

A Budapest körüli agglomeráció egyik jellegzetessége, hogy mindenhol akadnak rejtett „kincsek” és ezek többsége elhanyagolt állapotban, nem egyszer méltatlan helyzetben várja, hogy a sorsa jobbra forduljon. Biatorbágyon is van elhagyott légvédelmi bázistól kezdve, omladozó klasszicista présházon át műemlék malomig sok minden, ami megérdemelné, hogy újra felfedezzék.
Bia és Torbágy 1966 óta egy település, de a vasút 1976-ig a két falu között haladt át. Az összenövés gyorsan zajlott, de a korábbi faluközpontok megmaradtak, egymás mellett, párhuzamosan léteznek. A két korábban önálló település akár külön-külön is vizsgálható. Ebből a nézőpontból Torbágy van nehezebb helyzetben, itt erőteljesebb volt az átalakulás, az infrastrukturális beruházások részben még az utcahálózatot is szétzilálták, az új városközpont közelségének pedig hátrányai is vannak. Az autópálya, vasút és az ipari parkok forgalma, zajhatása Torbágyot érinti elsősorban, cserében jobb a tömegközlekedés, gyalogos távolságon belül elérhető minden alapszolgáltatás és intézmény. A Budapesttől távolabbi Bia kevesebbet változott, itt jobban megőrződött a falusias karakter. A város műemlékeinek többsége ide kötődik, a két kastély körüli műemléki környezet lefedi a városrész jelentős hányadát.
A választott tervezési helyszínek jól tükrözik a fentebb leírt kettősséget. A vasútállomás melletti ingatlan vonattal 15 percre van Kelenföldtől, a 4-es metró végállomásától. Munkahelyteremtésre, irodai funkcióra tökéletesen alkalmas. A biai volt Ébner-malom védett épület, de ez nem vonatkozik az egész együttesre. Ha kihámozzuk a rárakódott rétegek (bővítések) alól az eredetit, akkor számtalan lehetőség nyílik meg, különösen, ha a közeli körzeti orvosi rendelő telkét és parkolóját is bevonjuk a vizsgálódás körébe. A Tópart utca gyakorlatilag teljesen beépült, de még vannak üres, vagy üresnek tekinthető részei. Nyugodt környék, a kilátás gyönyörű és ebből olyan, a lakókörnyezetet nem zavaró funkciók is profitálhatnak, mint egy művésztelepx, vagy kisebb restaurátor műhelyek.

x A művésztelepnek valamilyen módon kötődnie kellett Hantaï Simonhoz, aki Bián született, majd a II. világháború után Franciaországban élt és lett világhírű festő.

Koncepciónk szerint a TT3 és KKX többek között már a komplex tervezésre való felkészülés is, elsősorban a tervezendő épületek mérete és bonyolultsága tekintetében. A kiállításon a 45 hallgatói tervből a legjobbnak ítéltek szerepelnek, szakiránytól függetlenül.

hallgatók: TT3 / CSER Anita, ENYEDI Gellért, HORVÁTH Rita, KRISTÓF Dóra, NARDAI Sarolta, ZOLTÁN Éva; KKX / CSIRMAZ Gáspár, KAZI Zsolt, KRAJNYÁK Bence, VÁRADI Kata
tantárgyfelelős: NAGY Iván, SZŰCS Gábor
konzulens: BARTÓK István, HELFRICH Szabolcs, NAGY Iván, SZÉCSI Zoltán, TERBE Rita

Középülettervezési Tanszék
helyszín: Városmajor Park

A TT3 tárgy keretén belül idén a Városmajor Csaba utca és a Szent János Kórház közt elterülő részével foglalkoztunk. A terület közparkként és közfunkciók helyszíneként működik. Annak ellenére, hogy jelentős felújítási munkák indultak el a közelmúltban – legfőképpen a sport és szabadidős tevékenységek által érintett felületeken, – jelentős az alulhasznosított, elhanyagolt részek aránya. Célunk a terület részletes vizsgálata volt, mely alapul tud szolgálni egy átfogó tervezési koncepciónak.
Az elemzések alapján problématérképet majd tervezési programot készítettünk. A park funkcionális újragondolására, beépítésre tettünk javaslatokat, majd az ezekben felvetett, hiányzó funkciókat befogadó kis középületeket terveztük meg, háromfős csoportokban. A területen több jelentős problémagócot találtunk, a tervezési javaslatok zömében ezeket igyekeztek megoldani: Városmajori Szabadtéri Színpad helyfoglalása és szerepe, a sport és szabadidős programok újragondolása, a fogaskerekű tervezett fejlesztésével összefüggő problémák és a területen megjelenő olyan új funkciók elhelyezése, mint a közösségi kertek és az ideiglenes piac.

hallgatók: VARGA Ágnes, KISS Dávid, PETRÓCZKI Ádám, BALÁS Gergő, GODINEK Edit, BARCI Boglárka, LENKOVICS Karolina, GOMBOS Attila, SUDÁR Roland, DINNYÉS Adrienn, PATAI Boglárka, POTYONDI Gergő, MAKLÁRI Lili, MILASSIN Luca, NAGY Csaba, FARKAS Fruzsina, KISPÁL Emőke, BALÁZS Lili, SZEKERES Liliána, PANKA Dorottya, ZÁMBÓ Kamilla, TURAI Márta, SZABÓ Aida, HALASI Judit, SUHAJDA Richárd, SZABÓ Attila, KÓDOR Kitti, VÖRÖS Gergely, KOMÁROMI Kinga, BOZI Melinda, MIHÁLY Mirtill, BALOGH-SZABÓ Péter, KOCSIS Dorottya, KIRÁLY Judit, FUCSKÓ Fanni, PÁKH Andor, TRESZKAI Anett, FEHÉR Dávid, SZÉPE Sarolt, SZŐKE Júlia, SÁRI Zsófia
oktatók: KARÁCSONY Tamás DLA, MAJOR György DLA, KRONAVETTER Péter, KLOBUSOVSZKI Péter DLA
doktoranduszok: BEKE András, RADNÓCZI László

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft). MÉK 2018/3

  • Párhuzamos_lakótsz

  • TT3_Paks_URBAN_2017