Archív

Párhuzamos vidékek IV.

A BME Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszéki, Ipari Épülettervezési Tanszék, Urbanisztikai Tanszék közös kiállítása
A kiállítást megnyitja:
Balázs Mihály DLA tanszékvezető (Középülettervezési Tanszék)
Perényi Tamás DLA tanszékvezető (Lakóépülettervezési Tanszék)
Nagy Iván (Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék)
Benkő Melinda PhD tanszékvezető (Urbanisztika Tanszék)

2013. február 7. 18.00

Balatonfüreden a település nyugati részén elkezdődött fejlesztések átfogó, rendezett képének biztosításával a Fürdő utca északi, az Ófalu felé eső részén, az utca két oldalának új beépítésével a kisvárosi településközpont kapuját lehet létrehozni.

Az Ófaluba a település nyugati szélén érkezve a jelenleg beépítetlen területek építészeti, városépítészeti tartalékokkal rendelkeznek. A Fürdő utca jobb oldala a patakpart közelségével, a kialakítható nagyobb közösségi zöldterületekkel laposabb, sík terület. A baloldal a Fürdő utcától enyhén emelkedő rész. A lejtő hangsúlyos épületegyüttes elhelyezésére ad lehetőséget, mely körül a környező családi házas léptékhez igazodó lakóépületek jelenthetik az átmenetet.

A közösen kialakított városépítészeti koncepcióban meghatározott telkek közül minden hallgató választott egyet, majd a közösen alkotott szabályozási paraméterek betartásával megkezdte egyéni munkáját a saját lakóépület megtervezésével.

Tantárgyfelelős, műteremvezető: Varga Tamás DLA

Konzulensek: André Zoltán, Kovács Márton, Kápolnás Gergely, Brósz Csaba, László Tamás

Ipartanszék – Tata

A TT3 tárgy keretében tanszékünkön Zebegény, Szentendre és Budapest után 2012-ben Tata következett. A helyszínek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a hallgatók minél többféle városszerkezeti, beépítési és a szó lehető legteljesebb értelemében vett építészeti problémával ismerkedhessenek meg és közben egymás munkájára is figyelve az egész városról képet kapjanak.

Tantárgyfelelős: Nagy Iván

Konzulensek: Bartók István, Békés Ádám, Dobai János, Nagy Iván, Szécsi Zoltán, Vasáros Zsolt és Wéber József voltak.

Urbanisztika Tanszék – Zsámbék

A BME Urbanisztika Tanszéke kiemelt feladatának tartja az urbanisztikai és építészeti gondolkodás kapcsolatának elméleti és gyakorlati oktatását.

Zsámbék települési szintű és építészeti problémáival foglakozó Tanszéki terv 3. tervezési tantárgyban a tanszék tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan építészeti tervezést oktató tárgyat, melyben a környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a javasolt beavatkozások kiindulópontját.

A tervezési feladat során Zsámbék település teljes területének vizsgálata után, a léptékek folyamatos szűkítése és az egyes építészeti problémák hangsúlyozása után jutottunk el az épület és közvetlen környezetének léptékéig. A hallgatók 4-5 fős csoportokban dolgoztak együtt a vizsgálatok és a koncepcióalkotás szakaszában, míg az egyes épületek tervei önálló munkával készültek.

Oktatók: Pálfy Sándor DLA egyetemi tanár; Sándor Gergely meghívott oktató; Tótpál Judit DLA egyetemi adjunktus; Szabó Árpád DLA egyetemi docens, tárgyfelelős, valamint Dr. Meggyesi Tamás professor emeritus

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft/ fél FUGA kártya).

  • HD2_ipar copy