Archív

Párhuzamos vidékek VIII.

BME Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszék, Ipartanszék, Urbanisztika Tanszék
Közös kiállítás

2017. február 15. 18:00

Megnyitja:
MOLNÁR Csaba DLA (dékán) és a tervezési tanszékek vezetői / BALÁZS Mihály DLA (Középülettevezési Tanszék), PERÉNYI Tamás DLA (Lakóépülettervezési Tanszék), DOBAI János DLA (Ipari Épülettervezési Tanszék), SZABÓ Árpád DLA (Urbanisztikai Tanszék, tanszékvezető-helyettes)

Középülettervezési Tanszék – Valkonya
A hallgatók a TT3 tárgy keretén belül idén egy zalai kistelepüléssel, Valkonyával foglalkoztak. A település több nyári tábor helyszíne volt már. A tanszék oktatóinak vezetésével és több más tanszék oktatóinak közreműködésével a legutóbb pajtaszínház épült, ami azóta a falu közösségi rendezvényeinek központjává vált. A közel ezer éves faluban jelenleg 67-en élnek. A kis létszámból és az elszigetelt helyzetből számos előny és jó pár nehézség következik, amelyek sok más magyarországi kistelepülésen is tapasztalhatók. Valkonya több szempontból mégis speciális: az egyedi táji adottságok mellett sajátos, hogy a településen élők jelentős része városból odatelepült értelmiségi. A falu lakói úgy élnek, mint egy nagy család, nagyobb ünnepeiket, rendezvényeiket közösen tartják. A félév során a legjellemzőbb szempontrendszereket próbáltuk összegyűjteni, elemezni, majd reagálni rájuk egy-egy kis léptékű középület tervezésével (önkormányzat és turistaház felújítása-bővítése, gyümölcsfeldolgozó, ravatalozó építése jelentenek most aktuális feladatokat a faluban). Az önálló tervezési feladat mellett kisebb, 3-4 fős csoportokban kellett megfogalmazni Valkonya egy-egy lehetséges jövőbeli állapotát.
Oktatók: SUGÁR Péter DLA, MAROSI Bálint DLA, KEMES Balázs DLA
Doktorandusz oktatók: BIRI Balázs, BEKE András, ILYÉS-FEKETE Zsuzsa, OROSZLÁNY Miklós, SOLTÉSZ Judit
Hallgatók: GOSZTONYI András, HARGITAI Bence, HORVÁTH Marcell Gergely, PESCHKA Krisztián, BAKÓ Bettina, NOVÁK Sándor, TÓTH Szilvia, HAMMER Ildikó, RÁDLER Luca, STARKBAUER Lilla, CZIRJÁK Bence, PÁKOZDY Petra Zita, PÉTER Márk Gyula, RIENER Gábor, ERHARDT Panna Sára, KISS Luca, NAGY Eszter, SÖRÉNYI Zsófia, BUKOVINSZKI Enikő, KERTÉSZ Kata, TARNÓCZI Eszter, ZENTAI Kinga, BALDAUF Anna, MÜLLER Anna, SZIGETVÁRI Balázs Károly, TORDA Viktória, BELÁ Dániel, BODNÁR Ágnes, FRANK Noémi, TOMASÁK Gergő, BATA Balázs, HEVÉR Dominika, KASZAP-NAGY Petra, NYÁRI Roland, KOVÁCS Christopher, NAGY János

Lakóépülettervezési Tanszék – Budapest 2024 Olimpia, Média Falu
A fejlődést előidézni szeretnénk, nem pedig csak követni. Évek óta ez a szemlélet inspirálja a féléves tervezési kurzus témaválasztását. Aktuális, valós problémákkal küzdő területek, településrészek mikro- és makroközösségeit felemelő programok kerülnek a hallgatói csoportokhoz megoldásra. A kutatás módszereivel felépített oktatási és tervezési folyamat átíveli a szemesztert. A feltárt adottságok, kötöttségek, társadalmi és szociális körülmények, a terület története a beavatkozás mikéntjét és mértékét határozzák meg. De mi lehet az a plusz generátor, mely a valóban képes az ilyen – egyébként a valóságban is szükséges – beavatkozásokat elindítani, megvalósítani? Budapest – vagy az Agenda 2020 miatt Magyarország – kandidálása a 2024-es Olimpiai Játékokra révén fedeztük fel, hogy a város fejlődésének meghatározó elindítója lehet egy ilyen világméretű rendezvény. Az elmúlt év sikeres Olimpiai Falu tervezése a Soroksári Duna-ág mellé az idén sem tántorított el bennünket a pályázathoz kapcsolódó témaválasztástól.
A Józsefvárosi pályaudvar és környezete, az Orczy tér rendezetlensége önmagában is aktuális, megoldásra váró építészeti, városépítészeti feladat. A Média Falu tervezési programja a valódi fejlődés lehetőségét
sejtető kihívás.
Műteremvezető: VARGA Tamás DLA
Konzulensek: BRÓSZ Csaba Botond, NAGY Márton DLA, Sebastian SCHAKTILLA, ROTH János DLA, VARGA Tamás DLA
Hallgatók: BALÁS Kristóf, BALÁZS Anna Gyöngyi, BALOGH Noémi, FEKETE Tünde Margit, HADHÁZI Ágnes, HARTVIG Dániel, HECKENAST Anna, JAKUBIK Regina, KÁLMÁN Zalán Attila, KIS Olívia, KOVÁCS Balázs, KUPI Julianna, LAKATOS Anna Mária, MÉSZÁROS Ádám, NARDAI Marcell, OTRUBA Gábor, PAPP Teodóra, SCHMUTZER Áron, SÖJTÖRY Domonkos, SZŰCS Eszter, TAKÁCS Enikő, TELEK Zsófia Dóra, TÓTH Annamária, ZAJACZ Anikó, Maral RASHIDI, Mohamadhadi HAGHIGHAT, Sharareh GHOLIZADE

Ipartanszék – Budakeszi
A TT3 tárgy keretében tanszékünkön Érdliget után 2016-ban Budakeszi következett, pontosabban a „Pagoda” közvetlen környezete. Budakeszi 2000 óta város, népessége a 2011-es csúcs közelében stabilan 14 000 körül van. Jelenleg járási központ, de ezzel sajátos helyzetbe került, hiszen a valós térkapcsolatok, ellátási és vonzási körzetek, illetve a hivatalos térségi lehatárolások eltérnek egymástól. A magasabb státus nem változtatott a tényen, Budakeszi egyértelműen Budapest legszorosabb vonzáskörzetében maradt, kis túlzással inkább külső kerülete a fővárosnak, mint az agglomeráció része. Ennek ellenére a település nem lett valóban városias jellegű, nem tudott kimozdulni az „alvóvárosi” szerepkörből, pedig nagyon komoly turisztikai vonzerővel is bír.
A településszerkezet már a XIX. század második felében kialakult, lényegében alig változott, miközben a lakosságszám megtöbbszöröződött. Az urbanizáció sajnos elsősorban a már-már elviselhetetlen autós forgalomban érhető tetten, a Fő utca terhelése a csúcsok idején 2000 autó / óra feletti. A Fő utca egységesen megmaradt fésűs beépítése (telekszerkezete) a református templomig futó zöld sávval együtt karakteres helyi érték, azonban a durva környezetterhelés miatt ez a terület rengeteg problémával küzd. Igazi megoldást az elkerülő utak megépítése hoz majd, de addig is bőven van tennivaló, különösen a Kossuth és Fő utcák találkozásánál, az 1981-ben átadott Művelődési Ház és könyvtár körül. Az itt már részben kiürült teleksor jelenlegi állapota és a városi parkba beékelődő, a félév során kitelepíthetőnek ítélt zárványok (Coop, Posta, gyógyszertár) jól illusztrálják ennek az alközpontnak a befejezetlenségét. Izgalmas „vadászterület” ez építészek számára, viszont a feladat nehézségét az is jelzi, hogy még a közelmúltban lezajlott országos tervpályázat sem volt igazán sikeres. A beépítési tervek csapatmunkában készültek, de utána az egyes feladatokat a hallgatók egyénileg oldották meg, annak a koncepciónak a jegyében, hogy a TT3 többek között már a komplex tervezésre való felkészülés is, elsősorban a tervezendő épületek mérete és bonyolultsága tekintetében. A kiállításon a legjobbnak ítélt tervek szerepelnek.
Oktatók: HELFRICH Szabolcs, NAGY Iván, SZÉCSI Zoltán, TERBE Rita
Hallgatók: ALMÁSI Dorottya, BELKOVITS László, CSIHA András, KÁLNA Dávid, TÁBI Sára, TISLÉR András, ÚJLAKI Ágota

Urbanisztika Tanszék – Újpest, téli kikötő
Az újpesti Duna-part települési szintű és építészeti problémáival foglakozó Tanszéki terv 2 és Tanszéki terv 3. tervezési tantárgyakban olyan építészeti tervezést oktató tárgyakat hoztunk létre, melyben a környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a javasolt beavatkozások kiindulópontját. A településszerkezet épületekre és közterületi rendszerekre gyakorolt hatása mellett a félév során folyamatosan szem előtt tartottuk az épületek és a városi közterek használatának és működésének összefüggéseit, mely a két tantárgy szoros összetartozásának alapját adta. A félév folyamatában nagy szerepet kapott a település meglévő potenciáljainak és erőforrásainak felmérése, és célunk az ehhez építészetileg és térhasználati szempontból is illeszkedő beavatkozás megtalálása volt. A tervezési feladat során Újpest teljes Duna-parti sávjának vizsgálata után, a léptékek folyamatos szűkítése és a térhasználati eszközök meghatározásával jutottunk el az épületegyüttesek és közvetlen környezetük léptékéig. A hallgatók 4-5 fős csoportokban dolgoztak együtt a vizsgálatok és a koncepcióalkotás szakaszában, míg az egyes épületek tervei önálló munkával készültek.
Oktatók: FENES Tamás DLA (egyetemi tanársegéd), PÁLFY Sándor DLA (egyetemi tanár, TT2 tárgyfelelős), SZABÓ Árpád DLA (egyetemi docens, TT3 tárgyfelelős)
Hallgatók: GEDEON Gréta Tekla, PATAI Boglárka, SZABÓ Bence Dávid, VIZI Kata Veronika, NAGY Gergely, KISS Gábor Ádám, FARKAS Anna, BERCZI Zsófia, GÖDE Dorottya, FÜRSTAND Júlia, VAJDA Zoltán, MAJOROS Fanni, SZABÓ Erzsébet, MAROSÁN Anna, OTRUBA Gábor, SCHMUTZER Áron

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft). MÉK 2017/5

Megtekinthető: 2017 02 27

  • 16473888_583375958518009_2722319570520010941_n