Archív

ELMARAD! Politikai cselekvés Arendt filozófiájában

Pesti Bölcsész Akadémia

2018. május 17. 19:00

Előadó:
RUSZKAI Szilvia Éva

Az előadás Hannah ARENDT politikafilozófus hatalom és demokráciafelfogását mutatja be, az ideális politikai cselekvés mikéntjére helyezve a hangsúlyt. ARENDT hatalomfelfogása szembehelyezkedik a filozófia standardjaival, a cselekvésben pedig az egyéni önmegvalósítás egzisztenciális tétjét fogalmazza meg, így döntő fontosságú azt is megvilágításba helyezni, hogy az arendti ideális cselekvés miként érhető el a késő modernitásban.

RUSZKAI Szilvia Éva alap- és mesterképzéses diplomáját szociológia szakon szerezte az ELTE Társadalomtudományi Karán. Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karának Filozófiatudományi Doktori Iskolájában elsőéves doktorandusz hallgató, etika és politikai filozófia doktori programon. Kutatási témája Hannah ARENDT politikaelmélete, elsősorban az ideális állam és a demokrácia problémájára összpontosítva. Készülő disszertációjában a filozófiai vizsgálódást próbálja ötvözni a szociológiaelméleti megközelítésekkel.

A Pesti Bölcsész Akadémia az ELTE BTK PhD-hallgatók által működtetett nyitott egyeteme, amelynek nem titkolt hivatása, hogy megmutassa a széles közönségnek, miben rejlik a fiatal kutatók számára a bölcsészettudomány szépsége és öröme.

WEB: http://pestibolcseszakademia.blog.hu/

  • 29258367_959148170911980_4872192702805966848_n