Archív

„pulchritudo est splendor veritatis”

Dobszay Lászlóra emlékezünk születésnapjának előestéjén
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakának szervezésében
Konferencia

2014. február 1. 14:00

Program:
Szoliva Gábriel OFM: Illuminare Domine – Újabb részletek a Budai pszaltérium XVI–XVII. századi történetéből
Kovács Andrea: Szekvenciák a középkori Magyarországon – Kutatástörténet és mai helyzetkép
Déri Balázs: Omne datum optimum
Papp Anette: A magyar népének ökumenikus jellege
Soós Sándor: Mennyei harmónia és “rock-mantra” – a kínai buddhizmus zenei világának jelenkori sajátságai
Rihmer Zoltán: A ravasz püspök és a jóságos pápa – Philip de Vitry motettája VI. Kelemenhez
szünet
Merczel
György: Ők kezdték – meglepetés
Farkas Domonkos: Kalendárium és liturgikus ünneplés
Kocsis Csaba: Könyvbemutató – Paksa Katalin: “Énekeltem én… “ kiváló népi énekesek antológiája
Ullmann Péter OPraem: (Első) Találkozásom Dobszay Lászlóval
Czagány Zsuzsa: Egy officium – földarabolva. A Váradi Antifonále Mihály-zsolozsmája
Kelemen Áron OSB: Magyar szentek históriái Tolnai Máté Breviáriumában
Wilheim András: Dobszay terminológiája
Mizsei Zoltán: „Quaerite primum regnum Dei” – Ismerhette-e Mozart Costanzo Portát?

Koncert:
A konferenciát – immár hagyományosan – a Tanár úrra emlékezve a Teréz templomban zárjuk (Nagymező u. – Király u. sarok) a 18.30-kor kezdődő liturgiával. Purificatio ünnepének gregorián tételeit a Schola Academica énekli.
Vezényelnek: Héja Benedek, Kocsis Csaba, Merczel György, Mizsei Zoltán

  • 1525117_698015220243412_1079746710_n