Archív

Egy magyarországi romvár falkutatása és építéstörténete: a cseszneki vár

Módszerek és eredmények ezidáig (1960-2015)
Régi Épületek Kutatóinak Estje

2016. május 23. 18:00

Előadó:
RÁCZ Miklós (építészmérnök-régész)

„Vannak helyek, melyek első pillanattól fogva különös és maradandó benyomást tesznek az emberre. Midőn életemben először megpillantám az országútról Csesznek várát, ez még gyermekded elmémre is oly behatással volt, miszerént azt többé felejteni nem tudtam.” /RÓMER Flóris, 1860/

Amint RÓMER Flóris – akit talán ez az élménye (is) késztethetett arra, hogy második hivatásának a régészetet választotta – visszaemlékezésében megfogalmazta, a cseszneki vár egyik leglátványosabb várromunk. Ma látható tömege nagyrészt a GARAI fivérek 1400-1420 körüli építkezésének emléke. A török hódoltság alatt pusztításokat szenvedett várban a végvári időszak elmúltával a használat súlypontja az alsó várba helyeződött át. A felső várnak a kor stílusához igazodó újjáépítésére a 18. században Eszterházy Ferenc tett kísérletet, feltehetőleg inkább az elődök iránti tiszteletből, mint gyakorlati szükségszerűségből.
A vár falainak dokumentálása az 1960-as felméréssel kezdődött, 1979-től LÁSZLÓ Csaba vezetésével indult meg a falkutatás, melynek eredményeit részben a helyreállítás is figyelembe vette. Az előadás az eddigi módszerekről és eredményekről számol be, kitekintéssel arra, milyen szerepet játszhat a szakszerű dokumentálás és falkutatás várromjaink megértésében és megmentésében.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft). MÉK 2016/16

  • csesznek