Archív

A soproni Zichy-Mesko palota kutatása

Régi Épületek Kutatóinak Estje

2015. február 23. 18:00

Előadó:
NEMES András (művészettörténész, Soproni Múzeum)

Sopron belvárosának műemléki rekonstrukciója során csak néhány épület maradt ki a helyreállítások sorából. Ezek közül a legjelentősebb a Zichy-Mesko palota. A két utcára néző kétemeletes épület Kolostor utcai szárnyában csak a földszinti helyiségekben nyílt mód 2014 őszén kutatásra. Régészeti feltárásra még nem kerülhetett sor, viszont az épület értékleltárát elkészíthettük.
Nem tudtuk, de sejthető volt, hogy a barokk palota középkori és 17. századi részletekkel is rendelkezik. Már a kutatás kezdetén előkerült egy gótikus szoba boltozatának maradványa, a szomszédos helyiségben pedig rombusz alakú, eredeti helyükön megmaradt padlótéglákat találtunk. A kapualj és a homlokzat további meglepetéseket is tartogatott. A kapualj mindkét oldalán 1400 körül készült ülőfülkéket tárhattunk fel. Az eredetileg 4-4 mérműves fülkéből 3-3 megmaradt, de szerencsés módon a töredékek annyi információval szolgálnak, hogy mindkét oldal hitelesen kiegészíthető. Ezek után már abban is bízhattunk,
hogy a gótikus homlokzatról is nyerünk információt. A kapu fölött egy nagyméretű, eredetileg több mint 3 m magas kapcsolt ablak töredéke került elő a barokk elfalazás alól. Hasonlókat a Templom u. 3. Kolostor utcai homlokzatán, a Templom u. 9. emeletén láthatunk. Ezek az ablaktöredékek szintén 1400 körülre datálhatók az ülőfülkékhez hasonlóan. Érdekesség, hogy a ház a belvárosi középkori házaknak a kétszerese, feltehetően jó módú soproni polgár háza volt. Már a középkorban egyemeletessé épült ki, homlokzatában törésvonallal. A belső térben a kapualjtól balra egy gótikus, egykor mestergerendás helyiséget találtunk, melynek ablakát és ajtaját is sikerült megtalálni. Ebben a helyiségben később, a 17. században présházat alakítottak ki, a préshez tartozó, téglából kifalazott préssúly gödrét is feltárhattuk.
A kutatás még nem fejeződött be, az épület további szakaszainak felújítása kapcsán – ha szakaszolva is – reméljük a teljes, az Új utcára is kiterjedő épület valamennyi értékét feltárhatjuk és azokból a legfontosabbakat és legszebbeket bemutathatjuk. Az épület pincéjében a Borostyánkő út maradványaira számítunk, az udvari homlokzatokon pedig egy 17. századi toszkán oszlopos loggiára, melyet a 18. századi kétemeletessé bővítéskor szüntettek meg.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft).
MÉK 2015/49

  • Kétemeletes_lakóház_–_Zichy-Meskó_palota_hátsó_homlokzata_(4819._számú_mu0171emlék)