Archív

RÉKE – Régi Épületek Kutatóinak Estje

Egy 19. századi állami nagyberuházás: a Mátyás-templom helyreállítása

2013. december 16. 18:00

Előadó: Farbakyné Deklava Lilla

A Mátyás-templom 19. századi helyreállítása azon kevés kutatási témák egyike, ahol a kutatónak nem a források szűkössége szab határ, hanem sokkal inkább az elképesztő mennyisége teszi próbára türelmét és kitartását. Ráadásul az eddigi forráscsoportokon túl további jelentős anyagok kerültek a kutatás homlokterébe még ebben az évben is. A BTM Kiscelli Múzeuma Építészeti Gyűjteményének raktárában az eddig ismert 4700 terven kívül egy láda leltározatlan, azonosítatlan irat került elő: a Mátyás-templom helyreállításának 19. századi számlái. Az anyag jórészt rendezetlen volt, néhol szakadozottan, összekeveredve. Ám bizonyos egységek érintetlenül maradtak, így az iratok eredeti egymásutánisága ezekből kikövetkeztethető volt. A bő 3500 oldal sokféle műfajt és elszámolási rendet tartalmaz, ám sajnos korántsem teljes. Teljes évkörök hiányoznak és számos évből is csak töredékesen maradtak fenn elszámolások. Mégis, az anyag ritkasága és hatalmas mennyisége, a fennmaradt évkörök iratainak megdöbbentő részletezettsége miatt elmondhatjuk, hogy egy új megközelítésben is vizsgálni tudunk egy ekkora léptékű és jelentőségű építkezést. A vállalkozás komoly tervezési, kutatási, logisztikai, elszámolási feladatot rótt a résztvevőkre. A kivitelezés, mint egy megvalósuló állami nagyberuházás szigorú szabályok szerint működött, a döntéshozataltól a megvalósulásig, melynek tanulságai ma is megfontolásra érdemesek.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft/1 FUGA kártya).

  • réke december