Archív

RÉKE – Régi Épületek Kutatóinak Estje

Jelentés a keleti végekről. Középkori templomok kutatása tanulságokkal

2014. február 24. 18.00

Előadó: Juan Cabello (régész)

2005-ben kutattam meg – az elmúlt évszázadok során számos átépítésen átesett, ám még jelentős középkori építészeti elemeket megtartó – napkori középkori (napjainkban római katolikus) templomot. A helyreállítási tervben pontosan a középkori részek felmutatása kapott fontos hangsúlyt, amelyet a tervtanácsi ajánlások is megerősítettek. Ezután a történet váratlan fordulatot vett – az építési szakhatóságnak engedélyezésre benyújtott kiviteli terv már egy homlokegyenest ellenkező – amúgy a tulajdonos kezdeti, majd menet közben feladott – álláspontját tükrözte. Érzékelvén a mindenki által elfogadott tervtanácsi álláspont és a kiviteli terv között feszülő ellentmondást, a szakhatóság egy új (immáron járási szintű) tervtanács összehívását kezdeményezte. Az új összetételű tervtanács – ma már nem is annyira – meglepő határozatot hozott.

  • réke_febr 24