Archív

RÉKE – Régi Épületek Kutatóinak Estje

Beszámoló a pápai Esterházy-kastély kutatásának újabb eredményeiről

2014. április 28. 18:00

Előadó: Bartos György művészettörténész

A Garaiak, Szapolyaiak és Török Bálint vára már 1543-tól a törökök elleni védelmi rendszer fontos láncszemévé vált. A belső vár épületeiből nőtt ki az Esterházyak 17-18.századi építkezései során az általunk ismert kastély, de ennek több részlete csak a 19. században alakult ki. A levéltári források bősége, számos archív ábrázolás és a helytörténeti kutatások aktivitása ellenére, az 1999 óta folytatott műemléki kutatások után is sok a bizonytalanság a kastély építéstörténetében.
A Lángi Józseffel és László Csabával megkezdett kutatások folytatásaként szondázó falkutatást végezhettem az épület eddig nem kutatott részeiben (amit régészeti szondázás, festő- és kőrestaurátori munkák előztek meg), valamint a befejezéshez közelítő felújítási munkák kutatói megfigyelését láttam el. E kutatások eredményei sok korábbi feltételezést megdöntöttek vagy módosítottak, de maradt bőségesen kutatnivaló a jövő kutatóinak is…

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft)
MÉK: 2014/84

  • esterháza_04

  • esterháza_01

  • esterháza_02

  • esterháza_03