Archív

RÉT

Rajz és Terv
A BME Középülettervezési Tanszék programja

2013. december 3. 18:00

Oktatók: Soltész Judit, Varga Mónika és Balázs Mihály építészek
Hallgatók: Baptiszta Eszter, Both Deborah, Börcsök Dániel, Dormán Miklós, Grócz Bence, Horváth Júlia, Kiss Anna, Kóródy Márta, Krocskó Krisztina, Marxreiter Adrienn, Medvey Boldizsár, Mészáros Márton, Molnár Martina Rebeka, Mühl Hajnalka, Nóvé Valéria, Stróbl Renáta, Tihanyi Kristóf

Már több éves hagyománya van annak, hogy a FUGA egy-egy nyílt est keretében  vendégül látja a Középülettervezési Tanszék RÉT című tantárgyát. Az esemény célja a kapcsolatteremtés: együttműködés az intézmények szintjén, személyes barátságok, új ismeretségek lehetőségét felkínáló alkalom a résztvevők körében.
A RÉT egy olyan önismereti tárgy, melynek keretében egy gondolat kifejezésének  legegyszerűbb, leghatékonyabb kifejezési formáit keressük az írás, a rajz, a modellezés és a film eszközeivel. Kiindulásként választunk egy kifejezést - például “mozgás”. Elsőként kísérletet teszünk a mozgás mint érzés kifejezésére egy rövid, kötött versforma, a haiku segítségével. Második lépésben egyetlen vonallal lerajzoljuk a haikut anélkül, hogy közben a ceruzát felemelnénk a papírról.
A harmadik lépéssel eljutunk a geometriai terek világába: egy a/4 méretű fehér papírból hajtogatott makettet készítünk a kiválasztott haikuval vagy rajzzal összefüggő érzéseinkről. A negyedik lépés az idő dimenziójának bekapcsolása: egy rövid, egyszerű eszközökkel elkészített film. Minden fázist közösen kiértékelünk.
A nyílt esten életkortól, foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet, a feladatok  teljesítéséhez nem feltétlenül kell építész előképzettség. A tantárgy komplex alkotói  metódusát a jelenlévők úgy ismerhetik meg, hogy maguk is az esemény cselekvő  részeseivé válnak: rajzolnak, modelleznek, részt vesznek a közös kiértékelésben. Az idő rövidsége miatt az est során a fent leírt folyamat rajz és modell részét tudjuk kipróbálni. Azt tervezzük, hogy a mottó és a haiku adott lesz, tehát csak rajzolni és modellezni fogunk, majd az elkészült munkákat közösen kiértékeljük. A kiértékelés nem műelemzés, főleg nem kritika, hanem pillanatnyi érzéseink másokkal történő megosztása.

A szükséges anyagokról és eszközökről gondoskodunk, de ha valaki kedvenc ceruzájával szeretne rajzolni, hozza magával. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft/1 FUGA kártya).

  • FUGA_RÉT_2011