Archív

Sample Cities / HÁMOS Gusztáv – Katja PRATSCHKE

Revolver Publishing, 2014
Könyvbemutató No. 1.

2015. augusztus 13. 19:00

A városok: Ella, Laurencia, Irita, Serafina, Kassandra (Hidden Cities) valamint Belabour, Procopius, Theodor, Betaville (Potential Space)

HÁMOS Gusztávval FORGÁCH András beszélget

HÁMOS Gusztáv – Katja PRATSCHKE: Sample Cities című műve több elemből álló, sokrétegű, komplex munka, amely felöleli a fotó, a film, a 3D-objekt és a szöveg területeit.” A mű többféle formában is megszületett: film és kiállítás, majd 2014-ben a Revolver Publishing gondozásában könyvként is megjelent. Ebben a kötetben az olvasó 19 képzeletbeli városképet talál, tanulmányokkal kiegészítve FORGÁCH András, PETERNÁK Miklós, Thomas TODE társszerző és a Concrete Narrative Society eV. tollából.
„A Sample Cities alapja, inspirálója és kiindulópontja Italo CALVINO Láthatatlan városok című műve. HÁMOS Barcelonában, Berlinben, New Yorkban, Párizsban, de főleg Budapesten készített fotószekvenciákat.” A képsorozatok Katja PRATSCHKÉval folytatott dialógus által váltak képzeletbeli városok víziójává. A szerzőpár egy „virtuális útikönyvet” alkotott, amely könyv formájában teljesedett ki. A városok mintázása (city sampling) „tehát egyszerre fiktív útikönyv, katalógus, szótár, tudós magyarázat fotóról, filmről, fikcióról, valóságról, így nevezhetjük akár »Gesamtkunstwerk«-nek” (is). (Az idézetek CSÉKA György: Szétszóródott városok című írásából valók.)

A könyvbemutató második estje: 2015. augusztus 15. 19:00

  • Cities.0101_resize

  • Cities.0130_resize (1)

  • letöltés