Archív

Strukturált üresség

CSURGAI Ferenc
Kiállítás

2016. október 28. 19:00

Kurátor:
D. UDVARY Ildikó (művészettörténész)

Megnyitja:
WEHNER Tibor (művészettörténész)

CSURGAI Ferenc alkotásainak felépítésében az üresség és a forma interakcióit, káosz és a rend viszonyát vizsgálja egy-egy határozottan szervezett geometrikus-organikus struktúrán belül. A kompozíciók egyensúlya, a horizontális és vertikális szisztéma különleges szerkezeteinek köszönhetően mindig töretlen, s a stabilitás és elmozdulás alig érzékelhető határmezsgyéjén létrejön az anyagi és a szellemi szféra törékeny egyensúlya. Szinte zenei hangokként áradnak ezek a vizuális jelek a térben beskatulyázhatatlan szabadságban. CSURGAI a redukció, a hiány, az üresség mestere. Képes az anyagit szellemivé, a redukciót kiteljesedéssé változtatni. /D. UDVARY Ildikó/

Megtekinthető: 2016 11 14

  • csurgai web 2

  • csurgai web 3

  • csurgai web 4

  • csurgai web