Archív

Szálasi Ferenc. Politikai életrajz / KARSAI László

Balassi Kiadó, 2016
Könyvbemutató

2016. június 8. 17:00

Bemutatja:
KOVÁCS M. Mária (történész)

A szerzővel beszélget:
DÉSI János (újságíró)

SZÁLASI Ferenc politikai életrajzának megírása során több kérdésre próbáltam választ adni: ki volt, milyen (magán)ember volt? Miért hagyta ott a biztos karrierrel kecsegtető katonai pályát, miért lett politikus? Kik voltak fő támogatói, barátai és főbb politikai ellenfelei? Milyen eszmékkel, gondolatokkal lépett a politikai pályára, mi volt »hungarizmusa« lényege? Hogyan lett a Horthy-rendszer leghatalmasabb ellenzéki mozgalmának vezetője? Miért nem léteztek politikai és gazdasági kapcsolatok SZÁLASI és pártja-mozgalma, valamint a náci Németország között? Mikor, miért szánták rá magukat a németek arra, hogy őt Horthy Miklós kormányzó helyére ültessék? Hatalomra jutása után milyen kül- és belpolitikát folytatott, miben és miért különbözött SZÁLASI »zsidópolitikája« a Sztójay-kormányétól?”
SZÁLASIval és rendszerével kapcsolatban ma is számos előítélet, tévképzet él a köztudatban és a tudományos közbeszédben egyaránt. KARSAI László húsz év kutatásait összegző hatalmas művében új források, elsősorban SZÁLASI naplói, valamint a Hungarista Napló alapján igyekszik másfajta, árnyaltabb képet kialakítani a „nemzetvezetőről” és rendszeréről. A kötet számos korabeli dokumentumot és fotót tartalmaz, köztük eddig ismeretleneket is.

  • borterv_Layout 1